Genel Bilgiler

Bilgi Dil Programları, lisans öğrencilerine seçmeli ders olarak çeşitli yabancı dil dersleri  (LAN) önermektedir. Yabancı Diller Programı, öğrencilerin hedef dilin etkin kullanıcıları olmaların, farklı kültürler ve uluslararası iletişimle ilgili farkındalıklarını arttırmayı hedefleyen İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Arapça, Rusça, Çince, Lazca ve Türk İşaret Dili dersleri sunmaktadır.

Ders Yükümlülükleri

Ders Materyalleri: Öğrenciler, kayıtlı oldukları ders için varsa dersin hocasının belirttiği kitaplar ile dersin hocasının fotokopiye bıraktığı veya BİLGİ Learn sayfasına yüklediği materyalleri yanlarında bulundurmalıdırlar.

Devamlılık: Öğrencilerin tüm derslere düzenli olarak devam etmeleri beklenmektedir. Öğrencilerin derslere aktif katılımı çok önemlidir ve sürekli teşvik edilir. Sınıf içi ve çevrimiçi çalışmalara katılım, dersin hocası tarafından her gün kaydedilir ve öğrencinin ders geçme notunu önemli oranda etkiler. Süreç değerlendirmesi öğrencinin dönem boyunca yaptığı tüm çalışmaların değerlendrilip, notlandırılması anlamına gelir.

Derse Katılım: Derse katılım derse devamlılıktan farklıdır. Derse katılım,

  • sınıfta yapılan tartışma ve aktivitelere katkıda bulunmayı,
  • akademik nezaket ve akademik dürüstlükle hareket etmeyi/davranmayı,
  • ihtiyaç duyulabilecek tüm ders materyallerini sınıfta yanında bulundurmayı,
  • Bilgi Learn sayfalarını düzenli olarak takip etmeyi gerektirir.

Bilgi Learn: Öğrencilerin BİLGİ Learn sayfasında yapılan duyuruları ve sağlanan materyalleri dikkatle takip etmeleri gerekmektedir. Haftalık akışı ve bildirileri takip edebilmek için öğrencilerin BİLGİ Learn sayfasını en az dersten bir gün önce ziyaret etmeleri önerilir.

 Akademik Nezaket: Akademik nezaket, akademik ortama yakışacak uygun davranışlar anlamına gelir. Buna, öğrencilerin derse zamanında gelmeleri, sınıf arkadaşları ve dersin hocasına saygılı davranmaları ve derse gerekli materyalleri getirmeleri de dâhildir. Akademik nezaket ve üniversite disiplin kuralları gereğince öğrencilerin üniversite kurallarına uymanın yanı sıra sınıftaki davranış kurallarına da uymaları gerekmektedir.

Akademik Dürüstlük: Kopya çekmek ve intihal gibi etik olmayan davranışlar dersin hocası tarafından belgelenecek ve öğreninin Fakültesi’ne rapor edilecektir. Bu tarz davranışların sonucu olarak, öğrenci; disiplin cezası ile yapılan ödev, çalışma veya sınavdan geçersiz not alabilir.

İntihal, başka birinin çalışmasını kendisininmiş gibi göstermektir. Başvurduğu kaynaklardaki çalışmaların kime ait olduğunu belirtmek öğrencinin sorumluğundadır.

“Kanıtlama Zorunluluğu”: Dersin hocası, öğrencinin çalışmasını tek başına yapıp yapmadığından şüpheye düşerse, çalışmanın her aşamasının öğrencinin kendisi tarafından yapıldığını kanıtlama sorumluluğu öğrenciye aittir.

Öğrencinin bu kanıtı göstermemesi durumunda ödevden geçersiz not verilecektir.

Değerlendirme: Bu dersler küçük sınavlar, ödevler (sınıf içi çalışmaları ve çevrimiçi) ve derse katılım ile değerlendirilir.

* Dersin gereklilikleri ve değerlendirme yöntemleri öğrencilerin ihtiyaçları, bölümler arası farklılıklar doğrultusunda değişiklik gösterebilir.

 Aşağıdaki tablo ders geçme notunu belirleyen harf notu aralıklarını göstermektedir.

Harf Notu Dağılımı

A

95 – 100

A-

90 – 94

B+

85 – 89

B

80 – 84

B-

75 – 79

C+

70 – 74

C

65 – 69

C-

60 – 64

D+

55 – 59

D

50 – 54

F

0 – 49