Dersler

İTALYANCA

LAN 109 – İtalyanca - Başlangıç I

LAN 109 dersi hiç İtalyanca bilmeyenler için önerilen başlangıç seviyesinde bir derstir. Ders, günlük hayatta kullanılan temel dilbilgisi yapılarını ve kelimeleri öğretmeyi hedeflemektedir. Basit dialoglar ve kısa metinler kullanarak temel dinleme ve anlama becerilerini geliştirmeye odaklanmaktadır.

Bu dersi başarılı bir şekilde bitiren öğrenciler;

 • Basit yapıları ve aşina oldukları kelimeleri fark edebilecek 
 • Günlük hayatta kendilerini ifade etmek için gerekli temel kelimeleri kullanabilecek
 • Günlük hayatta kendilerini ifade etmek için gerekli temel dilbilgisi yapılarını kullanabilecek
 • Günlük hayatta basit karşılıklı konuşmalar yapabilecek
 • Kısa metinler okuyabilecek


Haftalık Ders Saati: 2 saat yüz yüze + 2 saat çevrimiçi (online) = 4 saat

AKTS Kredisi: 6

Dönem: Güz ve Bahar

LAN 110 - İtalyanca - Başlangıç II

LAN 109 dersinin devamı olan bu ders, öğrencilerin günlük hayatta kullanılan temel dilbilgisi yapılarını ve kelimeleri daha yetkin olarak kullanmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Dialoglar, geçmiş, şimdiki ve gelecek zamandaki olaylar ile ilgili kısa metin okumaları ve yazma çalışmalarıyla temel dinleme ve anlama becerilerini geliştirmeye odaklanmaktadır.Bu dersi başarılı bir şekilde bitiren öğrenciler; 

 • aşina oldukları günlük ifadeleri kullanabilecek
 • yavaş ve anlaşılır konuşan birisiyle basit olarak iletişim kurabilecek
 • kısa, basit parağraflar yazabilecek
 • kişisel bilgi formları doldurabilecek kısa metinleri okuyabilecek ve anlayabilecek


Haftalık Ders Saati: 2 saat yüz yüze + 2 saat çevrimiçi (online) = 4 saat

AKTS Kredi: 6

Dönem: Bahar

 

 

 

İSPANYOLCA

LAN 121 – İspanyolca I - Başlangıç I

LAN 121 dersi hiç İspanyolca bilmeyenler için önerilen başlangıç seviyesinde bir derstir. Ders, günlük hayatta kullanılan temel dilbilgisi yapılarını ve kelimeleri öğretmeyi hedeflemektedir. Basit dialoglar ve kısa metinler kullanarak temel dinleme ve anlama becerilerini geliştirmeye odaklanmaktadır.

Bu dersi başarılı bir şekilde bitiren öğrenciler;

 • Basit yapıları ve aşina oldukları kelimeleri fark edebilecek 
 • Günlük hayatta kendilerini ifade etmek için gerekli temel kelimeleri kullanabilecek
 • Günlük hayatta kendilerini ifade etmek için gerekli temel dilbilgisi yapılarını kullanabilecek
 • Günlük hayatta basit karşılıklı konuşmalar yapabilecek
 • Kısa metinler okuyabilecek


Haftalık Ders Saati: 2 saat yüz yüze + 2 saat çevrimiçi (online) = 4 saat

AKTS Kredi: 6

Dönem: Güz ve Bahar

 

LAN 122 – İspanyolca II - Başlangıç II

LAN 121 dersinin devamı olan bu ders, öğrencilerin günlük hayatta kullanılan temel dilbilgisi yapılarını ve kelimeleri daha yetkin olarak kullanmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Dialoglar, geçmiş, şimdiki ve gelecek zamandaki olaylar ile ilgili kısa metin okumaları ve yazma çalışmalarıyla temel dinleme ve anlama becerilerini geliştirmeye odaklanmaktadır.

Bu dersi başarılı bir şekilde bitiren öğrenciler;

 • Aşina oldukları günlük ifadeleri kullanabilecek
 • Yavaş ve anlaşılır konuşan birisiyle basit olarak iletişim kurabilecek
 • Kısa, basit paragraflar yazabilecek
 • Kişisel bilgi formları doldurabilecek
 • Kısa metinleri okuyabilmek ve anlayabilecek


Haftalık Ders Saati: 2 saat yüz yüze + 2 saat çevrimiçi (online) = 4 saat

AKTS Kredi: 6

Dönem: Güz ve Bahar

 

LAN 123 – İspanyolca III- Orta Düzey

LAN 122-İspanyolca II dersinin devamı olan bu ders, öğrencilerin İspanyolca seviyesini A2+/B1 düzeyine getirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerden LAN 122 dersini almış olmaları beklenmektedir. Bu ders, öğrencilerin daha etkin iletişim kurmakta özgüvenlerini arttırmaya yardımcı olacaktır. Daha önce öğrenilen yapıların kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesinin ardından yeni dilbilgisi yapıları öğretilmektedir. Kur süresince önceki kurlarda öğrenilen sözcük dağarcığı tekrarlanmakta ve pekiştirilmekte ve öğrencilerin en sık kullanılan kelime ve ifadeler konusundaki bilgileri arttırılmaktadır. Bu seviyede ayrıca öğrencilerin dört dil becerisini geliştirmek üzere stratejiler kazandırılmaktadır. Bu dersi başarılı bir şekilde bitiren öğrenciler; 

 • zamanlar, tavsiye, ihtimal ve gereklilik belirten kiplerde A2 düzeyinde olan dilbilgisi seviyelerini A2+/B1 seviyesine çıkaracaklardır.
 • çoğunlukla sık kullanılan günlük kelimelerden oluşan metinleri ve kişisel mektuplardaki olay tanımlamalarını, hisleri ve istekleri okuyup anlayacaklardır.
 • açık bir dil kullanılan günlük diyalogları, tartışmaları veya konuşmaları takip ederek ana fikrini anlamanın yanı sıra verilen bilgi ve detayların büyük çoğunluğunu anlayabileceklerdir.
 • kişisel görüşlerini belirterek ve sebep belirterek tanıdık konularda karşılıklı basit konuşmalar başlatacaklar, sürdürecekler ve konuşmaları sonlandıracaklardır.
 • tanıdık ya da kişisel olarak ilgi duydukları konularda basit bağlı metinler yazacaklardır.


Haftalık Ders Saati: 2 saat yüz yüze + 2 saat çevrimiçi (online) = 4 saat

AKTS Kredi: 6

Dönem: Bahar

ALMANCA

LAN 105 –  Başlangıç Düzeyinde Almanca I

LAN 105 dersi hiç Almanca bilmeyenler için önerilen başlangıç seviyesinde bir derstir. Ders, günlük hayatta kullanılan temel dilbilgisi yapılarını ve kelimeleri öğretmeyi hedeflemektedir. Basit diyaloglar ve kısa metinler kullanarak temel dinleme ve anlama becerilerini geliştirmeye odaklanmaktadır.

Bu dersi başarılı bir şekilde bitiren öğrenciler;

 • Basit yapıları ve aşina oldukları kelimeleri fark edebilecek 
 • Günlük hayatta kendilerini ifade etmek için gerekli temel kelimeleri kullanabilecek
 • Günlük hayatta kendilerini ifade etmek için gerekli temel dilbilgisi yapılarını kullanabilecek
 • Günlük hayatta basit karşılıklı konuşmalar yapabilecek Kısa metinler okuyabilecek


Haftalık Ders Saati: 2 saat yüz yüze + 2 saat çevrimiçi (online) = 4 saat

AKTS Kredi: 6

Dönem: Güz ve Bahar

 

ÇİNCE

LAN 113 – Başlangıç Düzeyi Çince I

LAN 113 Başlangıç Düzeyi Çince  I dersi hiç Çince bilmeyenler için önerilen başlangıç seviyesinde bir derstir. Bu ders, öğrencilerin günlük hayatta kullanılan temel dilbilgisi yapısı ve kelime kullanımına odaklanarak Çin dili ve kültürü hakkında temel bilgiler sunmayı hedefler. Ayrıca, bu derste Çince yazı sistemleri ve çeşitli Çin gelenekleri tanıtılır. Bu dersi başarılı bir şekilde bitiren öğrenciler; 

 • Çin alfabesiyle isimlerini yazabilecek ve kısaca kendilerini tanıtabilecek.
 • Çin alfabesinde yazılmış temel işaretleri okuyabilecek.
 • günlük hayatta kendilerini ifade etmek için gerekli temel kelimeleri kullanabilecek.
 • temel cümle yapılarını kullanabilecek. günlük hayatta basit karşılıklı konuşmalar yapabilecek


Haftalık Ders Saati: 2 saat yüz yüze + 2 saat çevrimiçi (online) = 4 saat

AKTS Kredi: 6

Dönem: Güz ve Bahar

 

RUSÇA

LAN 211 – Başlangıç Düzeyi Rusça I

LAN 211 Rusça – Başlangıç I dersi hiç Rusça bilmeyenler için önerilen başlangıç seviyesinde bir seçmeli derstir. Ders, günlük hayatta kullanılan temel dilbilgisi yapılarını ve kelimeleri öğretmeyi hedeflemektedir. Basit diyaloglar ve kısa metinler kullanarak temel dinleme ve anlama becerilerini geliştirmeye odaklanmaktadır. Ayrıca, bu derste Kiril alfabesinin kullanımı ve telaffuz kuralları da tanıtılmaktadır. Bu dersi başarılı bir şekilde bitiren öğrenciler; 

 • günlük hayatta kendilerini ifade etmek için gerekli temel kelimeleri kullanabilecek
 • temel cümle yapılarını kullanabilecek
 • Kiril alfabesinin özelliklerini ve temel telaffuz kurallarını tespit edebilecek
 • Rusça'da isimleri doğru kullanabilecek günlük hayatta basit karşılıklı konuşmalar yapabilecek


Haftalık Ders Saati: 2 saat yüz yüze + 2 saat çevrimiçi (online) = 4 saat

AKTS Kredi: 6

Dönem: Güz ve Bahar

 

LAZCA

LAN 130 – Lazca

Bu ders, başlangıç düzeyinde Laz dilinin alfabesini ve dilbilgisi kurallarını öğretmeyi amaçlar. Bu dersi alan öğrenciler, Laz alfabesini tanır, temel dilbilgisi kurallarını ve kelime hazinesini öğrenir ve günlük hayatta kendilerini Lazca olarak ifade edebilirler. Bu ders, Laz dilini hiç bilmeyen ya da çok az bir bilgiye sahip öğrenciler için uygundur.

Bu dersi başarılı bir şekilde bitiren öğrenciler;

 • Günlük yaşamda kendilerini ifade edebilmek için gerekli kelimeleri kullanabilecek
 • Basit dilbilgisi yapılarını doğru bir şekilde kullanabilecek
 • Geniş zamanda günlük rutinleri anlatabilecek
 • Geçmiş zamanda yaşanan olayları anlatabilecek
 • Geleceğe dair planları anlatabilecek


Haftalık Ders Saati: 2 saat yüz yüze + 1 saat çevrimiçi (online) = 3 saat

AKTS Kredi: 6

Dönem: Güz ve Bahar

 

TÜRK İŞARET DİLİ

LAN 210 - Türk İşaret Dili I

Türkçe İşaret Dili, işitme engelliler tarafından kullanılan el hareketlerini ve yüz mimiklerini içeren görsel bir dildir. Bu dersin amacı, Türkçe İşaret Dili'nin alfabesi, temel kelime ve dilbilgisi yapılarını öğreterek dersi alan öğrencilerin işitme engellilerle bu dil aracılığıyla iletişim kurmasını sağlamaktır. Ayrıca, sözsüz iletişim becerilerini geliştirmek isteyen tüm öğrencilere tavsiye edilir.

Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;

 • Türk İşaret Dili alfabesini kullanabilecek
 • kendileri hakkında bilgi verebilecek
 • diğer kişiler ile ilgili soru sorabilecek
 • günlük hayatta pek çok konuda Türk İşaret Dili'ni kullanarak fikirlerini anlatabilecek
 • günlük hayatta pek çok konuda Türk İşaret Dili'ni kullanarak iletişim kurabilecek


Haftalık Ders Saati: 2 saat yüz yüze + 1 saat çevrimiçi (online) = 3 saat

AKTS Kredi: 6

Dönem: Güz ve Bahar

 

LAN 220 - Türk İşaret Dili II

Bu dersin amacı, Türkçe İşaret Dili I dersini alarak bu dilde iletişim kurma becerisini kazanmış öğrencilerin kelime, dilbilgisi ve anlatım becerilerini geliştirmektir.

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler,

 • çeşitli kelimeleri kullanabilecek
 • dilbilgisi kurallarını doğru bir şekilde kullanabilecek
 • pek çok konuda etkili bir şekilde iletişim kurabilecek
 • pek çok konuda güvenli bir şekilde iletişim kurabilecek
 • pek çok konuda Türk İşaret Dili'ni kullanarak fikirlerini anlatabilecek


Haftalık Ders Saati: 2 saat yüz yüze + 1 saat çevrimiçi (online) = 3 saat

AKTS Kredi: 6

Dönem: Güz ve Bahar