Kayıt İşlemleri

Üniversiteye Kayıt İşlemleri

2020-2021 akademik yılı resmi öğrenci kayıtları, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında santralistanbul ve Kuştepe Kampüsleri’nde yapılacaktır.

Kayıt işlemleri için aşağıdaki konuları bilmeniz önem taşıyor:

 • İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne yeni kabul edilen öğrenciler, Üniversitemizin “ÖSYS Yeni Kayıt Sistemi” sayfasını (https://sis.bilgi.edu.tr/ProspectiveStudents/) ziyaret edip, kullanıcı adı ve şifre ile istenilen bilgileri girerek ilk kayıt işlemine başlayabilirler.

       Kullanıcı adı : TC Kimlik Numaranız 
       Şifre               : Doğum Tarihiniz (Gün/Ay/Yıl)

 • Kayıt işlemleri akademik takvimde ilan edilen tarihlerde Üniversitemize şahsen gelerek ya da online olarak yapılabilir.
  • Kayıt işlemlerine Üniversitemiz kampüsünde devam etmek isteyen öğrencilerin, kayıt için gerekli belgelerle birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir; posta ile gönderilen kayıt belgeleri işleme alınmayacaktır.
  • Kayıt işlemlerine online olarak devam etmek isteyen öğrencilerimiz, https://sis.bilgi.edu.tr/ProspectiveStudents/adresindeki “Online Kayıt İşlemleri Kılavuzu”nda belirtilen adımları izleyerek işlemlerini gerçekleştirebilirler. Online kayıt işleminin tamamlanması için “Kayıt Tamamlandı Belgesi” çıktısının alınması gerekmektedir. 
   Not:
   • ÖSYS tarafından merkezi olarak yerleştirilmeyen öğrenciler online kayıt yaptıramazlar.
   • Özel koşulu olan aşağıdaki programlara yerleşen öğrenciler online kayıt yaptıramazlar (Ayrıntılı bilgi için tıklayın). 
    Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Önlisans), Havacılık Yönetimi (Lisans), Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Önlisans)
 • Geçerli bir nedenle (sağlık veya diğer sorunları olanlar, yurtdışından burs-AFS, vb. yollarla eğitimine ara verecek olanlar) ilk kayıt işlemini gerçekleştiremeyecek durumda olan öğrenciler, bir yakınlarına resmi vekalet vererek işlemlerini tamamlayabilirler; bunun için noter tasdikli vekaletname gereklidir.
 • Süresi içinde ilk kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen veya gerekli belgeleri sağlayamayan öğrenciler, BİLGİ’ye kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar.
 • Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olan öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir; gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında, BİLGİ gerekli yasal işlemleri yapma hakkına sahiptir.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 Diploma Aslı

 • Diplomanız henüz hazırlanmadıysa veya alınmadıysa aslı temin edilene kadar yeni tarihli mezuniyet belgesi ile kayıt yaptırabilirsiniz. Lise Diploması yerine “Geçici Mezuniyet Belgesi” dışında hiçbir belge kabul edilmemektedir.
 • Yurtdışından alınmış lise diplomaları için, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınmış diploma denklik belgesi; İngilizce dışındaki dillerde düzenlenmiş ise, ek olarak noter tasdikli Türkçe tercümesinin eklenmesi gerekmektedir.
 • 2019-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre;
  "Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarında, önlisans programında veya lisans programlarında mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır."

Sınav Sonuç Belgesi

 • ÖSYM web sitesinden bilgisayar çıktısı olarak aldığınız yerleştirme sonuç belgesini yanınızda getirmeniz gerekmektedir.

Kimlik Belgesi

 • Nüfus cüzdanı aslının yanınızda olması gerekmektedir.
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne yeni kabul edilen öğrenciler, Üniversitemizin “ÖSYS Yeni Kayıt Sistemi” sayfasını (https://sis.bilgi.edu.tr/ProspectiveStudents/) ziyaret edip, kullanıcı adı ve şifre ile istenilen bilgileri girerek ilk kayıt işlemine başlayabilirler.