2021-2022 Erasmus+ Dünya Öğrenim Hareketliliği Başvuru Çağrısı (2019 KA107 Proje Dönemi)

güncelleme: yayınlama:

  2021 - 2022 AKADEMİK YILI ERASMUS+ DÜNYA ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

 • Başvurular, 25 Ocak – 15 Şubat 2021 arasında ve online sistem üzerinden alınır.
 • 2021-2022 Akademik Yılı kapsamında hareketliliğe 1 Akademik Yıl, Güz Dönemi ya da Bahar Dönemi’nde katılmak isteyen tüm öğrencilerimiz bu çağrıda başvurularını gerçekleştirmelidir.
 • Tüm işlem tarihleri için, web sayfamızdaki süreç takvimini inceleyiniz.
 • Başvuru yapabilmek için, çağrı metnimizdeki bilgilerin tamamını dikkatli bir şekilde okuyunuz.

ASGARİ ŞARTLAR

 • BİLGİ’de örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (lisans/yüksek lisans/doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmak
 •  Lisans öğrencileri için Bilgi’deki ilk dönemlerini başarıyla bitirmiş olmak (Yeni düzenleme gereğince 1. Sınıf öğrencileri de Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği ’ne başvuru yapabilir.)

 • Ağırlıklı Genel Not Ortalaması  
  • Lisans öğrencileri için asgari 2.50/4.00
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için asgari 3,00/4.00
 • Öğrenim hareketliliği yapılacak yarıyıl/yıl için yeterli sayıda ECTS yükü olması ve faaliyet bitiminde karşı üniversiteden alınan derslerin bu ders yükü yerine saydırılabilmesi
  • Bir yarıyıl için 30 ECTS, bir akademik yıl için 60 ECTS
  • Yüksek Lisans öğrencileri için minimum kredi yükü bir yarıyıl için 20 ECTS
 • Mevcut öğrenim kademesi içinde Erasmus+ yükseköğrenim faaliyetlerinden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi


 • Yabancı Dil Puanı: Asgari 70/100 puan


 • Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.
 • Öğrencilerin alttan kalan derslerinin olması, başvuru yapmalarına engel değildir. Ancak, programdan faydalanmalarını engelleyebilecek kendi bölümlerine ait uygulamaları/ yönetmelikleri dikkate almaları gerekir.
 • Kredi transferi limiti İstanbul Bilgi Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Yaz Okulunun Yürütülmesine ve Başka Yüksek Öğretim Kurumlarından Ders Alınmasına Dair Yönerge’ sindeki 3. Maddenin 2.bendince belirlenmiştir. İlgili maddeyi içeren yönetmelik için lütfen tıklayınız:
 • ÖNEMLİ: Öğrencilerimiz, başvuru esnasında belirttikleri e-posta adresleri dikkate alınmaksızın, tüm bilgilendirmeler bilgiedu.net uzantılı e-posta hesaplarından yapılacaktır. Öğrencilerimiz bunun için İstanbul Bilgi Üniversitesi ana web sayfasından Öğrenci e-posta adreslerine SIS sayfalarına giriş için kullandıkları kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapabilirler.

 https://www.bilgi.edu.tr/media/uploads/2018/07/30/yaz-okulu-yonergesi.pdf

Bu kurala göre başka yükseköğretim kurumlarından alınmasına izin verilecek derslerin (yurtdışı değişim programları kapsamında alınan dersler de dahildir) kredi karşılıkları, öğrencinin Üniversitede devam ettiği programda almak zorunda olduğu AKTS kredisinin %25’ini aşamaz.

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME:

 

 • Projeli Yüksek Lisans Programı öğrencileri yalnızca eğitimlerinin 2. Döneminde hareketliliğe katılabilirler. Projeli Yüksek Lisans Programı öğrencileri son dönemleri olan proje dönemlerinde hareketlilikten yararlanamazlar.  Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencileri ders aşamasında eğitimlerinin 2. ve 3. Dönemlerinde hareketliliğe katılabilirler. Ders aşamasındaki öğrenciler son ders dönemleri olan 4. dönemlerinde hareketlilikten yararlanamazlar.
 • Ders aşamasını bitirmiş Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisi son dönem hariç tez aşamasının diğer dönemlerinde hareketliliğe katılabilir. Son dönemi olan 6. döneminde hareketliliğe katılamazlar. Tez aşamasında giden öğrenci, hareketliliğe katılmadan önce akademik takvimde belirtilen ders kayıt döneminde Bilgi Üniversitesi ders kayıt sayfasından tez dersine kayıtlanmalıdır. Hareketlilik sırasında 30 ECTS (minimum 20 ECTS)’lik tez çalışma yükünü tamamlamalıdır.  Tezli yüksek lisans programı öğrencileri tez çalışmalarının son döneminde (TEZ II Dönemi) hareketlilikten yararlanamazlar.

Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve BİLGİ’de transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır.

BAŞVURU KOŞULLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

COVID-19 İle İlgili Bilgilendirme:

Erasmus+ hareketlilikleri devam etmekte, COVID-19 nedeniyle ilgili oluşacak ve öngörülemeyen herhangi bir durumla alakalı olarak (partner üniversitenin online eğitime geçmesi, sınırların kapatılması veya uçuşların durdurulması, vize verilmemesi vb.) Erasmus+ Dünya Öğrenim hareketliliğine katılım ile ilgili karar öğrencilerimize bırakılmıştır.

Ek olarak, partner üniversitenin tamamen online eğitime geçmesi, öğrencilerin fiziksel olarak ülkede bulunmasını gerektirmeyen bir durum olduğundan ötürü, online eğitim alacak ve partner ülkeye gitmeyecek öğrencilerimiz hibe desteğinden faydalanamayacaklardır.

Sadece partner ülkeye giderek oradaki derslere katılacak olan öğrencilerimize hibe desteği sağlanabilecektir. Gitmeye hak kazandığı üniversitenin ve ülkenin tarafındaki gelişmeleri takip etmek öğrencilerimizin sorumluluğundadır. Bunlara uygun olarak gerekli olduğu taktirde durumunuzla ilgili mutlaka Erasmus Ofisi ile iletişime geçiniz.

 

1. Yabancı Dil Puanı

Faaliyetten yararlanmak isteyen öğrencilerin Erasmus+ Dil Sınavı’ndan asgari 70/100 yabancı dil notuna sahip olmaları gerekir. Öğrenciler, gerekli dil puanını ibraz edebilmek için aşağıdaki seçeneklerden birini yerine getirmelidir:

 • COVID-19 nedeniyle dil sınavı düzenlenemediğinden ötürü, öğrenciler aşağıda listelenmiş eş değer sınav ve asgari skorlardan birini başvuruda sunmalıdır:

 • Önceki yıllarda katılım sağlanmış Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı, asgari 70/100 
 • Son beş yıl içinde alınmış YDS, e-YDS, YÖKDİL, asgari 70/100 
 • BILET2/ BILET 3/Level 5 AT, asgari 70/100 
 • Son iki yıl içinde alınmış IELTS, asgari 6 
 • Son iki yıl içinde alınmış Toefl-IBT, asgari 84 


 • Öğrenciler, yukarıda belirtilen sınavlardan hangisini kullanacaksa, o sınavı belirtip sınav skorunu da online başvuru platformunda ilgili alana yazmalıdır.  o Geçerli dil sınavı skoru bilgisini kullanarak başvuru yapan bir öğrenci, skorunu başka bir dil sınavıyla değiştiremez. o İngilizce dışındaki diller için ÖSYM’nin eş değerliliklerini kabul ettiği sınavlardan en az B2 seviyesinde bir dil skoru sunulması gerekmektedir. Kabul edilen Almanca, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca dil sınavları için lütfen bakınız: https://dokuman.osym.gov.tr/pd... 

Online Başvuru

Başvuru linki: era.bilgi.edu.tr/

 • Başvuru tarihi: 25 Ocak 2021 09:00 – 15 Şubat 2021 17:00
 • Başvuru adımları için görsel online başvuru videosuna bakınız. Online Başvuru videosu için tıklayınız. (Başvuru videosunda belirtilen adımları (KA107 Erasmus World seçeneğine tıklayarak uygulayınız.)
 • Sisteme giriş için bilgiedu.net e-mail adresinizi ve şifrenizi kullanmalısınız.
 • Daha önceden ön başvuru adımını tamamladıysanız tekrar yapmanıza gerek yoktur. Var olan BİLGİ e-mail adresiniz ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz.
 • Başvurunuzun geçerli sayılması için, sistemdeki ”Başvuru İşlemini Tamamla” butonu ile sonlandırılması gerekir. Sonlandırılmayan ve imzalı başvuru belgesi son tarihten evvel iletilmeyen başvurular geçersizdir.
 • Herhangi bir nedenden ötürü başvurusu geçersiz sayılan öğrenciler e-posta ile ayrıca bilgilendirilecektir.

 

Online Başvuru Sonrası

Başvurusunu online sistemde başarıyla tamamlamış öğrenci, aşağıda belirtilmiş belgeleri son başvuru tarihi olarak belirtilen 15 Şubat 2021 saat 17:00’ye kadar Erasmus Ofisi’ne teslim etmekle yükümlüdür. İlgili başvuru belgelerini belirtilen tarihe kadar teslim etmeyen öğrencinin başvurusu geçersiz sayılacaktır.

 

Ofise e-mail yoluyla teslim edilmesi gereken belgeler:

 • İmzalı ONLINE başvuru formu (Online form tamamlandığında karşınıza çıkan başvuru formunu imzalayıp iletmeniz gerekmektedir.)

Online sisteme yüklenmesi gereken belgeler:

 • “Student Profile” belgesi;  SIS sayfalarından temin edilir ve en son ortalamalarının görüldüğü belgedir. Örnek Student Profile belgesi için tıklayınız.  (Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve BİLGİ’de transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesine ait resmi transkript teslim edilmelidir.)
 • “Course Status”  belgesi; SIS sayfalarından temin edilir ve mezun olmak için alması gereken dersleri ve kredileri gösteren belgedir. Örnek Course Status belgesi için tıklayınız.
 • Geçerli dil yeterlilik belgesi ve puan tanımlaması

 

Değerlendirme

Erasmus Ofisi, aşağıdaki değerlendirme ölçütlerine göre, başarı sıralaması hazırlayarak süreç takviminde belirtilen tarihte web sayfasında bir liste yayınlayacaktır ve yine süreç takviminde belirtilen tarihlerde başarı sıralamasına yapılan itirazları alacaktır:

ÖLÇÜT

AĞIRLIKLI PUAN

Akademik başarı düzeyi (GNO)

%50 (100'lük sistem)

Yabancı dil puanı

%50 (100'lük sistem)

Şehit ve gazi çocukları (belgelendirmek koşulu ile)

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

(Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı başvuru sürecinde ibraz etmesi gerekir)

+10 puan

Daha önce aynı öğrenim kademesinde yararlanılan hibeli veya hibesiz her faaliyet için

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Daha önce faaliyet gerçekleştirmek üzere seçildiği halde, tanınan süre içinde feragat bildiriminde bulunmayan öğrenciler

-10 puan

Aynı dönem iki faaliyet için (öğrenim ve staj) başvuran adaylar (Hangi faaliyet türünden puan kesintisi yapılacağı konusunda öğrenciden dilekçe alınacaktır)

-10 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar

başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Anlaşmalı Kurumlar

Bölümünüzün sahip olduğu anlaşmalar, Erasmus+ Dünya Öğrenim Hareketliliği Giden Öğrenci sayfamızdaki “Anlaşmalı Üniversiteler ve Üniversitelere Başvuru Koşulları” sekmesi altındaanlaşma listesinde yer almaktadır. Anlaşmalı okulları, güncel kota ve dil yeterlilik bilgilerini edinmek için lütfen bu listeyi dikkatle inceleyiniz. Tercihlerin yalnızca bu listede yer alan bilgiler doğrultusunda yapılması gerekmektedir. 

Üniversite Tercihleri ve Yerleştirme

Öğrenim hareketliliği için, başvuru şartlarını sağlayan öğrencilerden, süreç takviminde belirtilen tarih aralığında online sistem üzerinden tercihler alınacak ve başarı sırasına göre otomatik yerleştirme yapılacaktır. Yerleştirme listesi Erasmus Ofisi web sayfasında yayınlanacaktır.

Anlaşmalı olunan kurumun eğitim dili İngilizce olmayabilir ve öğrencilerden başka bir dilde yeterliliklerini gösteren dil sertifikası isteyebilir. Üniversitelerin eğitim dillerini araştırmak öğrencilerin sorumluluğundadır.

Anlaşmalı olunan bölüm, BİLGİ’de öğrencinin öğrenim gördüğü bölümle tamamen aynı bölüm olmayabilir. Ancak, gerekli ECTS yükünü karşılayacak ders bulmak öğrencilerin sorumluluğundadır. Bu nedenle, tercih yapmadan önce, ilgili kurumun Erasmus web sayfası incelenmeli ve Erasmus öğrencilerine sunulan dersler, okul ve kampüs hayatı hakkında bilgi alınmalıdır.

Tercih edilecek kurumun başvuru şartlarını incelemek öğrencinin sorumluluğundadır. Tercih ettiği kurumun başvuru şartlarını sağlayamayan öğrenciler, ilgili kurumdan kabul alamayabilir.

Tercihler yapılmadan önce, öğrenciler tercihinin uygunluğu için, Bölüm değişim Koordinatörleriyle iletişim halinde olmalıdır. Bölüm Değişim Koordinatörleri listesi için bakınız:  https://www.bilgi.edu.tr/tr/international/kuresel-yetenek-yonetimi-merkezi/giden-ogrenciler/erasmus-programlari/erasmus-ogrenim-hareketliligi/bolum-degisim-koordinatorleri/

Hibe

Erasmus+ öğrencisi olmaya hak kazanmak, hibe alınacağını garanti etmemektedir.

Ulusal Ajans tarafından, ilgili akademik yıla ait hibenin BİLGİ’ye aktarılmasının ardından, Erasmus Ofisi, hibe almaya hak kazanan öğrencilerin listesini yayınlayacak ve değişiklik olması halinde listeyi güncelleyecektir.

İsteyen öğrenciler, hibe hakkından feragat edebilir.

Aylık hibe miktarları aşağıdaki tablodan incelenebilir. 

Gönderen Ülke

Kabul Eden Ülke

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Türkiye

Anlaşmalı Ortak Ülke

700

Aylık hibenin yanısıra seyahat hibesi desteği de aşağıdaki gibidir:

Elde edilen “km” değeri

Hibe Miktarı

20 – 99

20 €

100-499 km arası

180 €

500-1999 km arası

275 €

2000-2999 km arası

360 €

3000-3999 km arası

530 €

4000-7999 km arası

820 €

8000 km ve üzeri

1.500 €

Erasmus+ Programı Özel İhtiyaç Desteği ve Kısıtlı İmkanlara Sahip Öğrenciler için Ek hibe imkanları ile ilgili bilgi için websitemizdeki ilgili başlığı incelemek için tıklayınız.