Giden Öğrenci

Giden Öğrenci

2021-2022 akademik yılında Erasmus+ Dünya Öğrenim Hareketliliği'ne katılım için kuralları ve başvuru koşullarını görüntülemek için duyuruya tıklayınız.

ÖNEMLİ: Duyuru, sadece "Anlaşmalı Üniversiteler ve Üniversitelere Başvuru Koşulları (2021-2022 akademik yılı için)" sekmesinde belirtilen üniversite ve bölümler için geçerlidir.

Bu program, Avrupa ülkelerinde eğitim almak için başvurulan Erasmus+ programından farklı olarak, Avrupa dışı ülkelere eğitim için başvurulan bir programdır. Avrupa ülkelerine eğitim olanağı sağlayan Erasmus+ Avrupa programı için ayrıntılar ayrı bir duyuruda açıklanacaktır. Programla ilgili ayrıntılı bilgiyi websitemizin Erasmus+ Avrupa sekmesinden ulaşabilirsiniz.Erasmus+ Dünya Öğrenim Hareketliliği kapsamında 2019 Sözleşme dönemi çerçevesinde, 2021-2022 akademik yılında gitmek üzere başvuran öğrenciler için geçerli olan anlaşmalı üniversite ve bölümler aşağıda listelenmiştir.

Sadece tabloda ilgili okula karşılık bölümü bulunan öğrencilerimizin bu üniversitelere başvuru hakkı mevcuttur.

Bazı üniversitelerin anlaşmalı olduğu bölümlerin kotaları ortak olduğundan, farklı bölümlerden aynı üniversiteye başvuran öğrenciler arasında yerleştirme, en yüksek Erasmus skoru elde eden öğrenciler arasında olacaktır. 


ÜLKE

ÜNİVERSİTE

BÖLÜMLER

HİBELİ OLARAK GİDEN ÖĞRENCİ KOTASI

Bosna Hersek

University College CEPS - Center for Business Studies

İşletme, Ekonomi, Sağlık Bilimleri

3

Güney Kore

Myongji University

Mimarlık

1

Güney Kore

Chungnam National University

İşletme Fakültesi

2

Gürcistan

Georgian Technical University

Tasarım, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İşletme

2

Gürcistan

Caucaus University

İşletme Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Siyaset Bilimi, Avrupa Çalışmaları

1

Ukrayna

Ukrainian Catholic University

Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Avrupa Çalışmaları (Lisans ve YL düzeyinde)

3

Hong Kong

Lingnan University

İşletme Lisans, Ekonomi Lisans, Uluslararası İlişkiler Lİsans

3

 BOSNA HERSEK - College "CEPS - Center for Business Studies” ("CEPS" College)

Gerekli Minimum Genel Not Ortalaması:

Lisans: 2.50 / 4.00
- Yüksek Lisans: 3.00 / 4.00 

Gerekli Minimum İngilizce Seviyesi ve Geçerli Dil Belgeleri:

- Minimum B2 seviye olmak kaydıyla ilgili yılın başvuru duyurusunda geçerli olduğu belirtilecek her sınav türü geçerlidir.


GÜNEY KORE - Chungnam National University

Gerekli Minimum Genel Not Ortalaması:
                       - Lisans: 3.00 / 4.00
                       - Yüksek Lisans 3.00 / 4.00

Gerekli Minimum İngilizce Seviyesi ve Geçerli Dil Belgeleri:

- Minimum B2 seviye olmak kaydıyla ilgili yılın başvuru duyurusunda geçerli olduğu belirtilecek her sınav türü geçerlidir.

Bunlara ek olarak minimum B2 seviye olmak üzere;

- TOEIC 700
- TOEFL(CBT 197, iBT 71)
- TEPS 600
- New TEPS 327
- IELTS 5.5


GÜNEY KORE - Myongji University

Gerekli Minimum Genel Not Ortalaması:
                  - Lisans: 2.50 / 4.00
                  - Yüksek Lisans: 3.00 / 4.00

Gerekli Minimum İngilizce Seviyesi ve Geçerli Dil Belgeleri:

- Minimum B2 seviye olmak kaydıyla ilgili yılın başvuru duyurusunda geçerli olduğu belirtilecek her sınav türü geçerlidir.

IELTS veya TOEFL ile başvurmak isterseniz minimum koşullar;

- IELTS 5.5
- TOEFL ibt 70

GÜRCİSTAN - Caucaus University

Gerekli Minimum Genel Not Ortalaması:

- Lisans: 2.50 / 4.00
- Yüksek Lisans: 3.00 / 4.00

Gerekli Minimum İngilizce Seviyesi ve Geçerli Dil Belgeleri:

- Minimum B2 seviye olmak kaydıyla ilgili yılın başvuru duyurusunda geçerli olduğu belirtilecek her sınav türü geçerlidir.


Geçerli bir BILET sınavınız yok ise;
IETLS: minimum 6.0
TOEFL: minimum 78

GÜRCİSTAN - Georgian Technical University

Gerekli Minimum Genel Not Ortalaması:

- Lisans: 2.50 / 4.00
- Yüksek Lisans 3.00 / 4.00

Gerekli Minimum İngilizce Seviyesi ve Geçerli Dil Belgeleri:

- Minimum B2 seviye olmak kaydıyla ilgili yılın başvuru duyurusunda geçerli olduğu belirtilecek her sınav türü geçerlidir.

UKRAYNA - Ukrainian Catholic University 

Gerekli Minimum Genel Not Ortalaması:

- Lisans: 2.50 / 4.00
- Yüksek Lisans 3.00 / 4.00

Gerekli Minimum İngilizce Seviyesi ve Geçerli Dil Belgeleri:

- Minimum B2 seviye olmak kaydıyla ilgili yılın başvuru duyurusunda geçerli olduğu belirtilecek her sınav türü geçerlidir.


HONG KONG - Lingnan University

- Birinci senesindeki öğrenciler ve son yılının son dönemini okuyan öğrenciler başvuramıyorlar.

Gerekli Minimum Genel Not Ortalaması:

- Lisans: 2.50 / 4.00
- Yüksek Lisans: 3.00/ 4.00

Gerekli Minimum İngilizce Seviyesi ve Geçerli Dil Belgeleri:
- Minimum B2 seviye olmak kaydıyla ilgili yılın başvuru duyurusunda geçerli olduğu belirtilecek her sınav türü geçerlidir. Ek olarak:

               - IELTS: minimum 6
               - TOEFL: 213 (computer-based), 550 (paper-based/institutional testing program) or 79 (internetbased)
               - TOEIC: minimum 750

-       Programa başvuru için önkoşul lisans öğrencileri için minimum 2.50/4.00, lisansüstü ve doktora öğrencileri için ise minimum 3.00/4.00 genel not ortalamasına sahip olmaktır. Bu şartı sağlayan örgün eğitim öğrencileri programa başvuru hakkına sahiptir.

-       Yabancı dil seviyesi olarak İngilizce için minimum B2, diğer diller için ise anlaşmalı üniversitenin belirttiği minimum dil düzeyi koşulu geçerlidir. Başvurduğunuz dönem veya akademik yıl için hangi dil belgelerinin ne kadar süreyle geçerli olduğu belirtildiyse, buna uygun olarak başvurular yapılır

-       Başvurmak isteyen öğrencilerin minimum birinci sınıfın birinci dönemini tamamlamış olmaları (hazırlık sınıfı hariç), ve aktif kayıtlı öğrenci olmaları gerekmektedir. Mezun durumunda olan öğrenciler programa başvuramaz. 

-       Başvurular era.bilgi.edu.tr üzerinden açılan çağrı dönemlerinde online olarak alınır. Başvuru koşulları ile ilgili tüm ayrıntılar her akademik yıl adına açılan çağrı duyurularında belirtilmektedir.

-       Bir öğrenci eğitim hayatının her bir kademesinde (Lisans, Lisansüstü ve Doktora kademeleri), süresi en fazla 12 ay olacak şekilde hareketlilikten faydalanabilir. Daha önce aynı eğitim seviyesinde (lisans, lisansüstü, doktora) Erasmus Programından faydalanmış olan bir öğrencinin yeni başvurusunda Erasmus puanından -10 puan düşürülür. Erasmus+ Dünya programı da bu kurala tabiidir.

-       Yükseköğretim kurumunun öğrenim ve staj hareketliliği seçimlerini aynı başvuru ve değerlendirme süreci içerisinde gerçekleştirmesi halinde, hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvuran bir öğrencinin her iki faaliyete de seçilmiş olması durumunda, -10 puanın hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Bu durumda öğrenciden hangi faaliyette azaltma uygulanmasını tercih ettiğine yönelik bir dilekçe alınır.

-       Erasmus+ Dünya Öğrenim Hareketliliği asgari 3 ay olacak şekilde gerçekleşmelidir. Mücbir sebeplerle 3 ay altında kalan hareketliliklere ilişkin gerekçe raporlanmalıdır. Aksi takdirde öğrencinin Erasmus+ hareketliliği geçerli sayılmayacaktır. 

-       Öğrencilerimiz, kendilerine daha önce duyurulan takvimler içerisinde hareketlilik dönemlerini kısaltabilir/uzatabilir.

-         Misafir olunan yükseköğretim kurumu, Erasmus+ kapsamında gelen öğrenciden herhangi bir akademik ücret/üniversite harcı talep edemez. Akademik ücret; öğrenim ücreti, kayıt ücreti, sınav ücreti, laboratuvar ücreti ve kütüphane ücretini kapsar. Ancak sigorta, oturma izni, indirimli ulaşım kartı, akademik malzemelerin fotokopisi, laboratuvar ürünlerinin kullanımı gibi çeşitli materyallerin kullanılması için gerekli ücretler konusunda yükseköğretim kurumunun diğer öğrencileri nasıl ödeme yapıyorsa, aynı miktarda ücret talep edilebilir.

-       Erasmus değişim programına kabul edilen öğrenciler kayıt ücretlerini her zamanki gibi BİLGİ’ye öderler ve ortak (misafir olunan) kurumda kayıt ücretinden muaftırlar. Ancak değişim sırasında ulaşım, geçim masrafları ve kişisel harcamalarının sorumluluğu kendilerine aittir.

-       BİLGİ Erasmus öğrencilerinin seçilmelerinin ardından, Erasmus Ofisi, anlaşmalı üniversitelere bildirimde (nominasyon) bulunacaktır. Ardından öğrenci ortak üniversiteye kendisi başvuruda bulunacaktır. Öğrenciler ortak üniversite tarafından belirlenen teslim tarihlerine uyarak konaklama ile ilgili belgeler dâhil gerekli bütün belgeleri tamamlamalıdırlar.

-       Öğrenciler, değişim dönemi boyunca eğitim programlarını belirlemek için BİLGİ’de ve ortak üniversitede Bölümlerin Erasmus Koordinatörlerine danışarak bir Öğrenim Anlaşması hazırlamak zorundadırlar. Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler* olması gerekir. Öğrencilerin diploma / derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere, bir tam akademik yıl için 60 AKTS (Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi – European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS, üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. *Tam zamanlı öğrenci, henüz diploma/derecesinin gerektirdiği çalışmalarını (kredilerini) tamamlamamış ve bir yarıyılda 30 Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredisi karşılığı ders yükü olduğu öngörülen öğrencidir.

-       Başvuru sonrasında, öğrenci ortak üniversitenin Uluslararası Ofisinden bir Kabul Mektubu alacaktır.

-       Ortak üniversite kayıt konusunda kendisine yardımcı olması için değişim öğrencisine bir danışman atar.

-       Öğrenciler yurtdışında eğitim dönemleri boyunca bulundukları ülkenin kanunları ve ortak üniversitenin kural ve yönetmeliklerine tabidirler.

-        Program tamamlandıktan sonra, ortak üniversite öğrenciye, öğrencinin eğitim aldığı süreyi belirten bir Katılım Sertifikası (Certification of Participation) ile beraber orada aldığı dersleri ve notlarını içeren bir Not Dökümü (Transcript of Records) verecektir.

-       Alınan tüm derslerin not ve kredilerinin transfer işlemlerinin yapılabilmesi için Not Dökümü ve imzalı Kredi Transfer Formu hem Erasmus Ofisi’ne hem de Öğrenci İşleri’ne teslim edilmelidir.

- Hibe, öncelikle AB kurumu olan Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye’deki yetkili kuruma, Türkiye Ulusal Ajansı’na tahsis edilir. Türkiye Ulusal Ajansı da hibeyi üniversitelere tahsis eden yetkili kurumdur.  Bu kurum tarafından Türkiye'deki üniversitelere hibe tahsis edilir. BİLGİ de, Erasmus+ bütçesini aldığında öğrencilerine hibe tahsisi yapmaktadır.

- Erasmus+ Dünya Öğrenim programı kapsamında tahsis edilen hibeye göre öğrenci seçimi yapılır.

- Dileyen öğrenciler hibesiz olarak da hareketliliğe katılabilir.

- Erasmus+ Dünya programının hibelendirme sistemi, Erasmus+ Avrupa programına göre farklılık göstermektedir. Katılımcı öğrencilere belirlenmiş aylık hibe miktarı farklı olduğu gibi, ek olarak gidilen ülkeye göre değişkenlik gösteren bir «seyahat hibesi» de verilmektedir. 

Erasmus+ Dünya programı kapsamında anlaşmalı olduğumuz hangi kuruma gidildiği farketmeksizin, hibeli olarak programa katılmaya hak kazanan öğrencilerimizin alabileceği hareketlilik hibesi miktarı aşağıdaki gibi belirlenmiştir:


HAREKETLİLİK HİBESİ TABLOSU

Gönderen Ülke

Kabul Eden Ülke

Aylık Hibe Miktarı (Avro)

Türkiye

Ortak Ülke

700


Seyahat hibeleri her ülke için değişkenlik göstermektedir. Gidilecek şehrin, İstanbul’a kilometre uzaklığı tespit edilir ve aşağıdaki tablo üzerinden öğrencinin hareketliliği için ne kadar seyahat hibesi alacağı Avrupa Komisyonu'nun bu hesaplama için düzenlediği resmi web sayfası üzerinden hesaplanır.  https://ec.europa.eu/programme...


 SEYAHAT HİBESİ TABLOSU

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı 

20 – 99

20 €

100-499 km arası

180 €

500-1999 km arası 

275 €

2000-2999 km arası 

360 €

3000-3999 km arası 

530 €

4000-7999 km arası 

820 €

8000 km ve üzeri 

1.500 €HİBE ÖDEME KOŞULLARI

Programa hibeli şekilde katılmaya hak kazanan öğrenci, gitmeden önce gerekli tüm belgeleri ve işlemleri tamamladıktan sonra öğrencinin gideceği üniversiteden edindiği kabul mektubundaki eğitim başlangıç ve bitiş tarihleri baz alınarak, Avrupa Komisyonu'nun Hareketlilk Aracı üzerinden, almaya hak kazandığı toplam hibe miktarı hesaplanır (hareketlilik ve seyahat hibesi beraber). 

Hem bu miktarı kâğıt üstünde belirtmek, hem de öğrencinin ile birimimizin hak ve sorumlulukları taahhüt altına almak adına zorunlu olan hibe sözleşmesi imzalanır. Ardından öğrenciye, hesaplanan hareketlilik hibesinin %70'i + toplam seyahat hibesinin tamamı, tek seferde ödenir.

Öğrenci Erasmus+ hareketliliğini tamamladığında, gerekli dönüş belgelerini birimimizin belirteceği tarih aralığında ilettiği ve gerekli akademik başarı koşulunu tamamladığı taktirde, karşı üniversiteden hareketlilik sonunda edineceği katılım sertifikası üzerinde belirtilen eğitim tarihlerine göre hak ettiği toplam hibe tekrar Hareketlilik Aracı üzerinden hesaplanır. Öğrenciye önceden ödenmiş miktar, öğrencinin hak ettiği toplam hibe miktarından düşülerek kalan hibenin ödemesi yapılır. 

Eğer öğrenci, gitmeden önce iletilen kabul mektubunda belirtilen tarihlerden daha kısa süre eğitim alıp döndüyse, bu durum öğrencinin döndüğünde alabileceği hibe miktarını etkileyecektir.

Gerekli akademik başarı koşulunu sağlayamamış öğrenciye ise kalan hibe miktarı ödemesi yapılmaz.

Öğrenci, hiçbir dersinden başarılı olamadığı taktirde, ödenen hibenin tamamının iadesi talep edilir.

-       Öğrenciler partner üniversitede aldıkları toplam kredi sayısının en az 2/3’ünden başarılı olmakla yükümlüdür. Gerekli başarı kriterini sağlayamayan öğrencilerin hibelerinin iadesinin talep edilmesi ya da kesinti yapılması mümkündür.

-       Öğrencilerin kurumda eğitim gördüklerine dair getirdikleri belgede (katılım sertifikası) kabul mektubunda belirtilen tarihlerden daha kısa bir dönem belirtilmesi halinde farkın iadesinin istenmesinin hakkı saklıdır.

-       Hareketliliğe katılan öğrenciler BİLGİ ile Erasmus hibe koşullarını kabul ettiklerini beyan eden -yani minimum 30 ECTS kredisi alarak bir sömestr eğitim programını başarıyla tamamlamayı- bir sözleşme imzalamak zorundadır. Eğer bir öğrenci, Hareketlilik Sözleşmesinde düzenlenen bütün koşulları yerine getiremezse, Erasmus hareketlilik hibesini BİLGİ’ye geri ödemesi ya da hibesinde kesinti yapılması gerekebilir.

-       Öğrencinin öğrenim faaliyeti ile ilgisi olmadan tatil günleri ve dönem araları (sömestr tatilleri) ve resmi tatiller hariç 1 haftadan fazla süre ile misafir olduğu şehirden / ülkeden ayrılması durumunda ayrı kaldığı süreler için hibe ödemesi yapılamaz. Daha önce yapılmış olsa bile bu dönem verilen hibenin iadesi talep edilir.

-       Hareketlilik sonrası gerekli belgeleri ofisimize tam teslim etmeyen öğrencilerin hibelerinde kesinti yapılabilir.

Öğrencilerin, mücbir sebeplerle* planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrenciye verilir. Kalınan süre karşılığı için hesaplanan hibeden fazla ödeme yapılmışsa, fazla miktarın iadesi istenir. Avrupa Komisyonu tarafından ilan edilen Genel Teklif Çağrısı’nda belirtildiği üzere, öğrenci öğrenim hareketliliği faaliyetleri asgari 3 ay sürer. Asgari süreler mücbir sebepler dışında azaltılamaz. Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz.

*Mücbir sebep, taraflardan herhangi birinin Sözleşmeden doğan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmesine engel olan, tarafların, taşeronlarının, bağlı kuruluşlarının veya uygulamada görev alan üçüncü tarafların hata veya ihmalinden kaynaklanmayan ve gösterilen tüm özen ve dikkate rağmen kaçınılmaz olan ve önceden tahmin edilemeyen, tarafların kontrolünün dışındaki istisnai herhangi bir durum veya olay anlamına gelir. Bir hizmetin sunulmaması, ekipman veya malzemelerdeki kusurlar veya bunların zamanında hazır edilmemesi, doğrudan bir mücbir sebepten ve ayrıca işgücü anlaşmazlığı, grev veya mali sıkıntılardan kaynaklanmadığı müddetçe, mücbir sebep olarak öne sürülemez.

VİZE

-       Vize işlemleri ile alakalı en güncel bilgiyi edinmek ve gereken belgeleri tamamlamak ve gereken her türlü vize ve oturma izni için başvuruda bulunmaktan öğrenci sorumludur. Öğrenci, gideceği ülkenin konsolosluğuna öğrenci vizesi için başvuru yapacaktır. Öğrenci bunlar için gereken harcamaları karşılamakla yükümlüdür.

-       Okulla ilgili tüm belgeler, üniversitenin ilgili birimlerinden öğrenci tarafından edinilir. Erasmus Ofisi’nin vize başvurunuzu desteklemesi amacıyla size sağlayacağı tek belge vize hibe yazısıdır. Belgeyi eğitim göreceğiniz kuruma gitmeden önce tamamlamanız gereken tüm belgeleri ofisimize ilettiğiniz takdirde edinebilirsiniz.


SİGORTA

-       Öğrencilerin eğitim almayı planladıkları ülkede geçerli olan tam kapsamlı bir sağlık sigortası poliçesi olmalıdır. Söz konusu sağlık sigortası Türkiye'den ayrılmadan önce yurtdışında kalınacak sürenin tamamında ayakta ve yatarak tedaviyi kapsayacak, minimum 30.000 Euro teminatlı olacak şekilde ayarlanmalıdır. (Belirtilen 30.000 Euro sigorta ücreti değil, sigortanın teminat kapsamıdır.)

-       Eğer herhangi bir nedenle öğrenci varış öncesinde sigortayı yaptıramazsa, ortak üniversite öğrenciye vardığı anda söz konusu poliçeyi alması konusunda yardımcı olabilir. Sigorta poliçesine ilişkin bütün masraflar öğrenciye aittir. Öğrenci tam kapsamlı (yatarak ve ayakta) sigorta poliçesinin bir kopyasını belirtilen tarihe kadar ofisimize teslim etmekle yükümlüdür.


KONAKLAMA

-       Konaklama imkanları (yurt, daire vs.) ile ilgili mutlaka öğrencinin gideceği üniversitenin Uluslararası Ofisi ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

-       Ortak üniversite öğrencinin ilgili bütün tarihlere uyması kaydıyla öğrencilere konaklama konusunda yardımcı olmakla sorumludur. Fakat en nihayetinde konaklamasını organize etmek, öğrencinin sorumluluğundadır.

Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+ programına katılan öğrenci ve personel için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir. Bu sizlerin Avrupa Birliği Erasmus+ hareketlilik düzenlemelerinden bütünüyle yararlanabilmenizi temin etmeye yöneliktir.

EK HİBE

Hareketliliğiniz süresince özel erişim ihtiyaçlarınıza yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ öğrenim, staj veya personel hareketliliği hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel ek hibesine başvurabilirsiniz. Erasmus+ özel ihtiyaç desteğine başvurabilmek için Erasmus+ hareketlilik döneminize hazırlanırken özel ihtiyaçlarınızı ve fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili durumunuza ilişkin olarak öngörülen ek masraflarınızı lütfen belirtiniz.

 Erasmus+ özel ihtiyaç desteğini talebinizi Erasmus Ofisine raporunu ile birlikte iletiniz.  (Örneğin özel ihtiyaç desteği engelliliğe ilişkinse, engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri veren doktor raporu veya engellilik kartı fotokopisi, kronik hastalıklar için doktor raporu) Hareketlilik gerçekleştireceğiniz kurumla ilgili daha bilinçli tercihler yapabilmek için Erasmus Student Network (ESN) tarafından geliştirilen engelli olanakları ve hizmetleri bulunan yükseköğretim kurumlarını harita üstünde gösteren çevirimiçi araç-MapAbility’ye bakınız:

https://exchangeability.eu/map...

Faydalı Linkler

Engelli Öğrenci Birimi

Ekonomik Açıdan İmkânları Kısıtlı Öğrencilere İlave Hibe 

Öğrenim hareketliliği (SMS) için seçilen ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere Tablo2’de belirtilen aylık hibe miktarlarına ek olarak öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık 100 € ilave hibe ödenir. 29.05.1989 tarih ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında anne veya babasına ya da kendisine muhtaçlık aylığı bağlanan öğrenciler ekonomik açıdan imkânı kısıtlılara yönelik ilave hibe imkânından yararlanırlar. Hareketliliğe seçilen öğrencinin ilave hibeden yararlanmak için Hibe Sözleşmesi imzalanmadan önce Erasmus ofisine başvurarak bağlı bulunduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden alacağı yukarıda belirtilen Kanun kapsamında muhtaçlık aylığı aldığına dair belgeyi ibraz etmesi gereklidir. Yükseköğretim Kurumu, ilave hibe desteğinden yararlanacak öğrenci sayısının tespiti ve uygun bir hibe planlaması için gerekli önlemleri alır (başvuru formunda bu durumun sorgulanması vs. gibi). Yükseköğretim kurumları imkânları kısıtlı öğrencilere yönelik ilave hibe imkânını ve bundan yararlanma yöntemini internet sitelerinde ve Erasmus hareketliliğiyle ilgili bilgilendirmelerde duyururlar. Yükseköğretim kurumları, imkânları kısıtlı öğrencilere yönelik ilave hibe imkânı kapsamında bu maddede belirtilenler dışında belge arayamaz, şart koşamaz ve düzenleme yapamaz.