Hakkında

Günümüzün büyük çaplı politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik dönüşümleri, birçok farklı disiplinin de iç içe geçtiği ve bir arada çalışmasını gerektiren yeni bir iş ortamı yaratmış bulunuyor. Aynı zamanda, bilgi teknolojisindeki gelişimler, bireylerin ve kurumların iletişim anlayışlarını ve araçlarını da değiştirerek dönüştürüyor. Bu son derece dinamik ve rekabetçi ortamda varlıklarını sürdürmek, tüketicileri ve paydaşları ile etkin iletişim kurmak isteyen birey, topluluk, kurum ve markalara donanımlı, yenilikçi ve farklı düşünebilen genç ve yaratıcı profesyonellere gereksinim duyuyor.

Kurumların geleceğe bakarken iletişim açısından birçok sorunsalı ve soruları mevcut: Markalar çok boyutlu rekabet ortamında paydaşların beğenisini ve sadakatini nasıl kazanacak? İletişim profesyonelleri krizleri nasıl yönetecek? Hızla değişen tüketici tercihlerine uyum sağlayabilecek esnek iletişim stratejileri gelecekte nasıl olacak? Dijital teknolojiler ve geleneksel ortamların tasarım ihtiyaçları nasıl şekillenecek? Geleceğin iletişim yöneticilerinin ve iletişim tasarımcılarının sahip olması gereken bilgi ve beceriler nelerdir?

İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü, birbirleriyle etkileşim içinde olan Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Görsel İletişim Tasarımı programları aracılığıyla, alanlarındaki akademisyenlerin ve sektör uzmanlarının birikimlerini de bir araya getirerek tüm bu sorulara stratejik ve pratik karşılıklar üretmektir.

Eğitim anlayışımız öğrencilerimizin yaşama, teorik bilgilerle pratik uygulamaların içselleştirildiği, katılımcı ve sorgulayıcı bir anlayış içerisinde hazırlanmalarını sağlar. Öğrencilere üniversitenin sınırları ötesinde iş dünyası ile buluşma, uluslararası ortamlara erişme, yarışma, bienal, sergi ve festivaller aracılığıyla başarılarını gösterme, sahada çalışma, dijital ve analog projeler üretme, portfolyo geliştirme ve benzeri bir dizi platformda gözlem, üretim ve uygulama yapma olanakları sunulur. İletişim Bölümü, yaratıcı iletişim becerileri ve yenilikçi düşünce yapısının yanı sıra, içinde yaşadığı toplumu ve dünyayı olumlu yönde dönüştürme enerjisine sahip bireyler yetiştirmeyi hedefler.