Hakkında

Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü, yaratıcılığı yöneticilik bilgi ve becerileriyle birleştirerek kültür ve sanat sektörüne yön verecek profesyoneller ve kültür girişimcileri yetiştirir.

Teknolojisi her gün değişen kültür sektöründe, farklı disiplinlerin bilgi birikimini yenilikçi bir yaklaşımla uygulamaya dönüştürebilen çok yönlü sanat ve kültür yöneticilerine ihtiyaç artıyor. Bu profesyonellerden, küreselleşen dünyada, sanat ve kültür kurumlarının sürdürülebilirliğini ve katılımcılığını, kültür ve sanat alanı ile aktörlerinin yaratıcılığını koruyup geliştirerek kararlar almaları bekleniyor.

Kültür endüstrilerinde kariyer düşünenler için bir sanat galerisinde, kültür merkezinde, organizasyon, müzik veya tasarım şirketinde yöneticilik yapmak; bir etkinlik, festival, gösteri veya tiyatro oyununun yapımını üstlenmek; bu etkinliklerin sanatsal içeriğinin tasarımını (sanat yönetmenliğini) yapmak, sahneye koymak ve sahnede rol almak, sanat bilgisi kadar yönetim vizyonu ve iletişim becerilerini de ortaya koymayı gerektiriyor. Öğrenciler eğitimleri boyunca aldıkları bilgi ve beceriyi mezuniyetten sonra uluslararası kültür kurumlarında (UNESCO, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi), kamu ve özel kurumlarda, sivil toplum örgütlerinde ve çeşitli etkinlikler düzenleyen yapım şirketlerinde bir kariyere dönüştürebilirler.

Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü bu yaklaşımla iki ayrı program içermektedir: Sanat ve Kültür Yönetimi Lisans Programı ve Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Lisans Programı.