Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi UNESCO Kürsüsü

Yeni kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi UNESCO Kürsüsü Üniversitemizin Türkiye’de öncü olduğu disiplinlerarası nitelik taşıyan kültür (ve sanat) yönetimi ve kültür politikası alanında Sanat ve Kültür Yönetimi BA, Kültür Yönetimi MA ve Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi (KPY) ile birlikte bu alandaki bugüne kadar yürüttüğü bilimsel faaliyetlerini geliştirerek bütünleyen bir işleve sahip olacak. BİLGİ’nin ilk, Türkiye’nin 12. UNESCO Kürsüsü olacak kürsümüzün yapmayı hedeflediği başlıca çalışmalar şöyle sıralanabilir:

  • Uluslararası kültürel işbirliğini artırmak ve diyaloğu geliştirmek üzere bu alanda ülkemizde ve uluslararası kültür kurumları arasında var olan çalışmalara katkıda bulunmak.
  • Kültürel ifadelerin çeşitliliğini korumak ve geliştirmek üzere başta kültür endüstrileri olmak üzere paydaşlar ve sivil toplum arasında uluslararası işbirliğini geliştiren çalışmalar yapmak.
  • Katılımcı kültür politikaları yapılmasını sağlamak üzere kapasite geliştirme çalışmaları yapmak ve bu alanda var olan uluslararası ağı desteklemek.
  • UNESCO ile ve benzer alanlarda çalışan UNESCO kürsüleriyle işbirliği yapmak.
  • Üniversitemiz tarafından bugüne kadar 6 sayısı Türkçe ve İngilizce yayınlanan Kültür Politikaları ve Yönetimi Yıllık (Cultural Policy and Management Yearbook) yayınını sürdürerek alana teorik katkılarda bulunmak.

Bu özellikleriyle BİLGİ UNESCO Kürsüsü, Üniversitemizin yukarıda sayılan Kültürel İncelemeler, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, İletişim Doktora, Avrupa Enstitüsü, Göç Araştırmaları Merkezi gibi pek çok bölüm ve programı ile yakın işbirliği içinde çalışacaktır.

Doç. Dr. Serhan Ada
Kürsü Başkanı

Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi UNESCO Kürsüsü