Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü

haberler, duyurular

etkinlikler

bölüm hakkında

Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü, yaratıcılığı yöneticilik bilgi ve becerileriyle birleştirerek kültür ve sanat sektörüne yön verecek profesyoneller ve kültür girişimcileri yetiştirir.

Teknolojisi her gün değişen kültür sektöründe, farklı disiplinlerin bilgi birikimini yenilikçi bir yaklaşımla uygulamaya dönüştürebilen çok yönlü sanat ve kültür yöneticilerine ihtiyaç artıyor. Bu profesyonellerden, küreselleşen dünyada, sanat ve kültür kurumlarının sürdürülebilirliğini ve katılımcılığını, kültür ve sanat alanı ile aktörlerinin yaratıcılığını koruyup geliştirerek kararlar almaları bekleniyor.