Program Hakkında

Günümüzde şirketlerin toplam piyasa değerlerinin nasıl oluştuğuna baktığımızda en büyük payı gayri maddi kıymetlerin aldığını görürüz. VUCA olarak isimlendirilen (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) belirsizlik ve sürekli değişim dünyasında stratejik kararlar almak ve bunları uygulamak için kurumların en önemli varlığı da Bilişim Sistemlerinin sunduğu fırsat ve tehditlerin farkında olan ve bunları kullanarak hareket edebilen yetenekler. Artık bilişim sistemleri olmadan hiçbir kurumun rekabet avantajı elde etmesi mümkün değil ve evet, Bilişim Sistemleri sadece bilgisayar uzmanlarına bırakılamayacak kadar kritik. Her yönetici bilişimden anladığı ölçüde fark yaratabilir ve her bilişimci stratejik hedeflere ulaşmak için nasıl katkı sağlayacağını bildiği ölçüde kurumunu ileri taşıyabilir. Müşteri yönetiminden veri analizine, stratejik öngörüde bulunmaktan kaynak optimizasyonu ve değer zinciri yönetimine kadar her alanda Bilişimle Yönetim en önemli rekabet unsuru.

Yirminci yüzyılın sonlarına doğru Bilişim Sistemleri görece önem kazandığında MIS (Management Information Systems - Bilişim Sistemleri Yönetimi) bağımsız bir disiplin olarak gelişmeye başladı. Günümüzde ise artık diğer fonksiyonlar üzerinde etkisi çok yüksek olan bir alan haline geldi, bu sebeple BİLGİ MIS programının mottosu “Management with Information Systems”. Bu programın mezunları Bilişim Sistemlerinin Yönetimi’nin ötesinde “Bilişim Sistemleri ile Yönetim” yetkinliği kazanacaklar. Teknik ve yönetsel becerileri stratejik düşünme, stratejik uygulama ve liderlik alanlarını da kapsayacak.

Programın bir diğer önemli özelliği ise günümüzde giderek yoğunlaşan ve esnekleşen çalışma saatlerine de uyum sağlayacak şekilde sunulması. Yönetici adayları ve yöneticilerin yoğun temposu içinde kampüse gelme mecburiyeti hem coğrafi hem zamansal açıdan yüksek lisans eğitimini sürdürmeyi zorlaştıran unsurlardan biri. BİLGİ e-MIS programı çevrimiçi formatı sayesinde kendi ritminizde yüksek lisans yaparak yöneticilik kariyerinize doğru önemli bir adım atabilmenize mesleğinde ilerlemiş BİLGİ mezunları arasına katılabilmenize imkân sağlıyor.

BİLGİ e-MIS şu yönleriyle ön plana çıkmaktadır:

 • Bilişim Sistemleri ile Yönetim’in stratejik katma değerini hayata geçirecek küresel anlamda “yeni” içerik,
 • Bu alanda dünyadaki gelişmelerin önünde olmanızı sağlayacak, akademik ve profesyonel formasyonu üstün eğitim kadrosu,
 • Program çerçevesinde uygulamalar ve projeler geliştirme imkânını sağlayacak kurumsal işbirlikleri,
 • Bilişim Sistemleri alanındaki en son teknolojilere ve yöntemlere hâkimiyet kazandırması,
 • Bilişim Sistemleri ile ilgili geniş kapsamlı ve stratejik analiz yapma yeteneklerini kazandırması,
 • Gerçek hayattaki en başarılı uygulamaları teoriyle bağdaştırarak öğrenilmelerini sağlaması,
 • Programın seçmeli ders olanaklarını bilgiMBA programları imkânlarıyla genişleterek farklı ihtisas alanlarında uzmanlaşma fırsatı sunması,
 • Öğrencilere MIS yüksek lisans müfredatının çevrim içi metotlarla kampüse katılımı zorunlu kılmadan sunumu
 • Disiplin itibarı ile çevrimiçi uygulamaların kritik olduğu bir alanda kendinize özel bir eğitim programını geliştirme imkânı.

Kimler için BİLGİ e-MIS?

 • Yoğun çalışma saatleriniz varsa,
 • İş programınız belirsizlikler içeriyorsa,
 • Yoğun seyahat programlarınız varsa,
 • İstanbul’da çalışsanız dahi ders saatlerine uymak konusunda sıkıntı yaşıyorsanız,
 • İstanbul dışında yaşıyorsanız
 • MIS programı zaten çevrimiçi olmalı diyorsanız.

e-MIS

Üniversitemiz hakkında daha detaylı bilgi için formu doldurabilir veya Lisansüstü Tanıtım Ofisi ile (graduate@bilgi.edu.tr / 0212 311 7667) iletişime geçebilirsiniz.