Program Hakkında

2001 yılından itibaren yüksek lisans programına öğrenci kabul eden İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Yüksek Lisans Programı, geleneksel özel hukuk alanı yerine, günümüz dünyasının temel eksenlerinden biri olan “Ekonomi Hukuku" üzerinde yapılandırılmış olan Türkiye’deki ilk programdır.  

Hedefimiz yaşanan hızlı değişime uyum sağlayabilen, sadece bugünün değil, yarının sorunlarına da çözüm üretebilen hukukçular yetiştirmektir.

Hukuk Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayan bir mezun;

  • Ekonomi Hukuku alanında uzmanlaşmak istediği alandaki kavram ve kurumları açıklayabilecek,
  • Ekonomi Hukukunun kavram ve kurumlarının diğer disiplinlerdeki yansımalarını gösterebilecek,
  • Hukuki düzenlemelerin ekonomik etkilerini ve ekonomik hayatta karşılaşılan sorunların hukuki yönlerini tespit edebilecek,
  • Hukuki metinleri eleştirel bakış açısıyla analiz edebilecek ve karmaşık hukuki problemlere çözüm bulabilecek,
  • Mevzuatta, yargı uygulamasında ve öğretideki gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla sorgulayabilecek,
  • Belirli bir konuyu etik kurallara uygun bilimsel kaynak kullanarak sistematik olarak ele alarak, değerlendirebilecektir.

Üniversitemiz hakkında daha detaylı bilgi için formu doldurabilir veya Lisansüstü Tanıtım Ofisi ile (graduate@bilgi.edu.tr / 0212 311 7667) iletişime geçebilirsiniz.