BİLGİ UP

 

İlk defa İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde uygulanan BİLGİ UP ile öğrenciler, lisans eğitimlerinin son yılında yüksek lisans eğitimlerine başlayabilirler.

Yüksek lisans eğitimine lisans döneminde karar veren ve daha hızlı yola çıkmak isteyen öğrenciler, programları el verdiği ölçüde, BİLGİ UP kapsamında son sınıfta aldıkları yüksek lisans dersleriyle başlayabilir; derslerini başarıyla tamamlayıp mezun olduktan sonra, yüksek lisans program koşullarını yerine getirerek kabul almaları halinde doğrudan devam edebilirler.

Böylelikle öğrenciler, hem süre olarak avantaj elde eder hem de ilgili yüksek lisans program ücreti üzerinden % 40 indirim hakkı kazanırlar.

Kariyerlerinin en önemli adımlarından biri olan yüksek lisans öğrenimi için BİLGİ’nin öğrencilerine sunduğu tüm olanaklardan faydalanmaya devam edebilirler.

BİLGİ UP Başvurusu

Lisans öğrenci koşulları:

 • Lisans programlarının 7. veya 8. döneminde kayıtlı olmak
 • 2.00 ve üzeri genel not ortalamasına sahip olmak
 • Ek olarak alınacak derslerin kredileri ile birlikte 1 dönemde 42 kredi yükünü, yılda en fazla 80 kredi yükünü aşmamak.

Lisans not ortalamaları 2.00 ve üzerinde olan 7. ve/veya 8. akademik döneminde olan lisans öğrencileri, güz ve bahar dönemlerinde fazla ders alma (overload) haklarını kullanarak, mezuniyet için gerekli kredi yükünün üzerindeki iki yüksek lisans dersini BİLGİ UP kapsamındaki programlardan alırlar.

Ders seçimi:

Koşulları karşılayan lisans öğrencileri, ders seçim dönemlerinde, lisans derslerini seçtikten sonra dilekçe ile başvurarak yüksek lisans dersi alabilirler. Öğrenciler, bu dersleri kredi yüklerine bağlı olarak güz ve bahar dönemlerinde birer ders ya da bu dönemlerden birinde iki ders olarak alabilirler.

BİLGİ UP kapsamındaki derslere kayıt olmak için öğrencilerin, alınmak istenen derslere ilişkin olarak, dilekçelerini güncel transkriptleriyle beraber akademik danışmanlarının ve enstitü anabilim dalları tarafından yürütülen yüksek lisans programlarında enstitü anabilim dalı başkanının, diğer hallerde ilgili yüksek lisans programı direktörünün onayına sunmaları gerekir. Öğrencinin kayıtlı olduğu lisans programının bir bölüm tarafından yürütüldüğü hallerde ayrıca ilgili bölüm başkanının onayı alınır. Onaylı formlar, kayıtlı olunan fakülte veya yüksekokulun yönetim kuruluna iletilmek üzere Öğrenci İşleri (Önlisans/Lisans) Müdürlüğü’ne verilir. Başvurular öğrencinin kayıtlı olduğu fakültenin veya yüksekokulun yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Fakülte yönetim kurulunda onaylanması ile yüksek lisans dersleri, Kayıt İşleri Müdürlüğü tarafından öğrenci sistemine “ek slot” olarak eklenir.

Ders Başarısı:

BİLGİ UP kapsamında yüksek lisans yapmak isteyen öğrenci, aldığı yüksek lisans derslerini başarıyla tamamlamakla yükümlüdür. Başarısızlık halinde, lisans mezunu olabilmeleri için aynı dersi veya ilgili akademik birim tarafından yerine uygun görülen dersi tekrar etmeleri ve başarıyla tamamlamaları gerekir.

Lisans öğrencilerinin, müfredatlarına ek olarak aldıkları yüksek lisans dersinden aldıkları not, lisans not ortalamasına dahil edilir.

Dersi başarıyla tamamladıktan sonra yüksek lisans yapmak isteyen ve lisansta almış olduğu yüksek lisans derslerini saydırmak isteyen öğrenci, yüksek lisans eğitiminde not sisteminin farklı olduğunu dikkate almalıdır. Alınan yüksek lisans dersinin not sisteminde, lisans öğrencileri yüksek lisans öğrencileri olarak değerlendirilir ve notlandırılırlar. Yüksek lisansta koşullu geçer not C+’dır. Bunun yanında C+ (2.30) notu yüksek lisans mezuniyeti için gerekli 2.80 Genel Not Ortalaması (GPA) için yetersiz bir nottur. O nedenle, lisans öğrencilerinin almış oldukları yüksek lisans derslerinde B- veya üzerinde notları hedeflemesi gerekmektedir.

Yüksek lisans başvurusu

BİLGİ UP kapsamında aldığı yüksek lisans derslerini başarıyla tamamlayarak mezun olan öğrenciler, lisans mezuniyetlerini takip eden 1 yıl içinde ilgili yüksek lisansa programına başvuru yapabilirler. Öğrenciler, devam etmek istediği yüksek lisans programının kabul için ilan ettiği koşulları yerine getirmekle yükümlüdür. Her yıl programlar tarafından belirlenen ve Akademik Kurul tarafından ilan edilen kabul koşullarını sağlamayan aday, mezuniyet yılında aldığı yüksek lisans derslerinde başarılı olsa bile yüksek lisansa devam edemez.

Kabul koşullarını yerine getiren öğrenciler, ilgili programın başvuru tarihlerini takip etmek ve başvuru ile ilgili işlemleri yerine getirmekle, gerekli yazılı ve/veya sözlü sınavlara girmekle yükümlüdürler. Programın derslerinden başarılı olmak ve kabul koşullarını yerine getirmek otomatik olarak ilgili programa kayıt olmak anlamına gelmemektedir. Kabul koşullarını yerine getirip, değerlendirme süreçlerini tamamlayarak kabul alan öğrenciler, yüksek lisansa kayıtlarını tamamlayabilirler.

 • Transfer edilen dersten alınan not yüksek lisans not ortalamasına dahil edilir.
 • Öğrenciler, ders aldıkları yüksek lisans programından farklı bir yüksek lisans programına kayıt olmaları halinde, derslerin transferinin yapılabilmesi, kayıt oldukları yüksek lisans programın direktörünün ve ilgili anabilim dalı başkanının onayına tabidir.
 • Derslerin transferinin yapılabilmesi için dersin eğitim dili ile ilgili yüksek lisans programın eğitim dilinin aynı olması gerekir.
 • Toplamda iki yüksek lisans dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler BİLGİ UP kapsamında yüksek lisans kayıtlarını %40 indirimli olarak yapabilirler.

BİLGİ UP Kapsamındaki Yüksek Lisans Programları*

 • Bankacılık ve Finans Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı
 • Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı
 • Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
 • Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı
 • Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı
 • Elektrik – Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
 • Felsefe ve Toplumsal Düşünce Yüksek Lisans Programı
 • Finansal Ekonomi Yüksek Lisans Programı
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
 • İnsan Hakları Hukuku Yüksek Lisans Programı
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı
 • Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı
 • Kültürel incelemeler Yüksek Lisans Programı
 • MBA Programı
 • Medya ve İletişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı
 • Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı
 • Mimarlık Tarihi, Teorisi ve Eleştirisi Yüksek Lisans Programı
 • Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı
 • Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans Programı
 • Pazarlama (İngilizce) Yüksek Lisans Programı
 • Pazarlama İletişimi
 • Sinema Televizyon Yüksek Lisans Programı
 • Teknolojide Girişimcilik ve İnovasyon Yüksek Lisans Programı
 • Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı
 • Uluslararası Ekonomi Politik Yüksek Lisans Programı
 • Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı
 • Yönetim Bilişim Sistemleri Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı

*Her dönem başı liste güncellenecektir.

BİLGİ UP Ders Ekleme Başvuru Dilekçesi için tıklayın.

Ayrıntılı bilgi için:

Ayrıntılı bilgi için Lisansüstü Tanıtım Ofisi’ni ziyaret edebilirsiniz.

santralistanbul Kampüsü, L1-Z06  / | 0212 311 7667 / bilgiup@bilgi.edu.tr