İş yapma alışkanlıklarının ve teknolojinin değişmesiyle yönetim meseleleri daha karmaşık hale geliyor. Yeni kuşakların iş hayatına katılımı insan kaynaklarını doğrudan etkilemektedir. Değişen bu koşullarla İnsan Kaynakları Yönetiminin işletmeler için stratejik önemi her geçen gün artmaktadır. İnsan Kaynaklarının artan bu önemi, işletmelerde yöneticilik pozisyonlarına gelmek isteyenler için gerekli İK becerilerin edinilmesinin de önemini arttırmaktadır. İnsan Kaynakları Yönetimi yüksek lisansı İK’nın tüm yönlerine hâkim olan ve stratejik düşünebilmeye önem veren profesyoneller yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı’na katılmanız için dört neden:

Şirketlerin yönetimine aday, yetkinliklerle donanımlı bir uzman olmak için


Çalıştığınız veya çalışmayı düşündüğünüz şirketlerin yönetiminde söz sahibi olmak, yeniçağın gerektirdiği yetkinlikleri kazanmak için.

Şirketinizin İK politikalarını doğru belirlemek için


Sahibi veya yöneticisi olduğunuz şirkette hayati öneme sahip İK politikalarının belirlenmesinde etkin rol alabilmek için.

Akademik çalışmalarınıza güçlü bir başlangıç yapmak için


İnsan Kaynakları alanından seçeceğiniz bir konuda uzmanlaşarak, akademik kariyere ilk adımı atmak için.

İnsan Kaynakları alanında danışmanlık vermek için


Şirketlere İK süreçlerinde yol gösteren bir danışmanlık bürosu kurup, hakkıyla yönetebilmek için.

İş yapma alışkanlıklarının ve teknolojinin değişmesiyle yönetim meseleleri daha karmaşık hale geliyor. Yeni kuşakların iş hayatına katılımı insan kaynaklarını doğrudan etkilemektedir. Değişen bu koşullarla İnsan Kaynakları Yönetiminin işletmeler için stratejik önemi her geçen gün artmaktadır. İnsan Kaynaklarının artan bu önemi, işletmelerde yöneticilik pozisyonlarına gelmek isteyenler için gerekli İK becerilerin edinilmesinin de önemini arttırmaktadır. İnsan Kaynakları Yönetimi yüksek lisansı İK’nın tüm yönlerine hâkim olan ve stratejik düşünebilmeye önem veren profesyoneller yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı’na katılmanız için dört neden:

Şirketlerin yönetimine aday, yetkinliklerle donanımlı bir uzman olmak için


Çalıştığınız veya çalışmayı düşündüğünüz şirketlerin yönetiminde söz sahibi olmak, yeniçağın gerektirdiği yetkinlikleri kazanmak için.

Şirketinizin İK politikalarını doğru belirlemek için


Sahibi veya yöneticisi olduğunuz şirkette hayati öneme sahip İK politikalarının belirlenmesinde etkin rol alabilmek için.

Akademik çalışmalarınıza güçlü bir başlangıç yapmak için


İnsan Kaynakları alanından seçeceğiniz bir konuda uzmanlaşarak, akademik kariyere ilk adımı atmak için.

İnsan Kaynakları alanında danışmanlık vermek için


Şirketlere İK süreçlerinde yol gösteren bir danışmanlık bürosu kurup, hakkıyla yönetebilmek için.