Bilgi Farkı

BİLGİ İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı diğer programlardan şu nedenlerden dolayı ayrılmaktadır.

  • İK alanındaki yeni yaklaşımlara açık olduğu ve bu alandaki tartışmalara ev sahipliği yaptığı için.
  • Yüksek ortalama ve dil yeterlilik skoru getiren öğrencileri değişim programındanyararlandırabildiği için.
  • Dünyaca ünlü akademisyenlerin katıldığı seminerler ve tartışmalar için.
  • Türkiye’den, Society for Human Resource Management (SHRM) tarafından belirlenmiş rehber niteliğindeki ilkelerle uyumlu tek program olduğu için. http://www.shrm.orgexternal link
  • Bilgi Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı, uluslararası düzeyde iş yapabilecek, kültürel zekâ sahibi, nitelikli İK profesyonellerini bir araya getirmek ve yeni kuşak İK yöneticileri yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.
  • Uluslararası iş ortaklıklarıyla şekillenmekte olan ekonomilerde insan kaynaklarının yeni bir bakışla ele alınması gerekmektedir. İş yapma alışkanlıklarının evrilmesi, ortalama eğitim düzeyinin yükselmesi ve teknolojinin değişmesiyle daha karmaşık hale gelen İK meselelerini kavrayacak ve doğru şekilde yönetecek profesyonellere duyulan ihtiyaç artmaktadır.
  • İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı, insan kaynakları yöneticilerinin beşeri varlıkları yönetebilmeleri için gerekli olan becerileri kazandırmanın yanı sıra bu alandaki kuramsal yaklaşımları sunmayı da hedeflemektedir. İnsan Kaynakları Yönetimi alanı tüm dünyada ve Türkiye’de önemli bir değişim süreci içindedir. İK alanındaki gelişmeleri uygulayabilecek beceriye sahip profesyonellere olan talep giderek artmaktadır. Program, öğrencilerimize güçlü bir teorik altyapı kazandırmanın yanında, son zamanlarda İK alanında ortaya çıkan ihtiyaçları tespit edip gidermeye yönelik bir içerik sunacaktır.
  • Bilgi Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi yüksek lisans programı, Society for Human Resource Management (SHRM) tarafından belirlenmiş rehber niteliğindeki ilkelerle uyumlu bir programdır. Rehber, lisans ve lisansüstü düzeydeki İK öğrencileri tarafından incelenmesi gereken İK içerik alanlarını tanımlamak için geliştirilmiştir. Halen 193 yüksek öğrenim kurumundaki 240 program tarafından izlenmektedir.
  • http://www.shrm.org/Education/hreducation/Pages/universities.aspx