Direktörden Mesaj

"İnsan kaynağı" bir işletmenin en önemli varlığıdır. Bu nedenle, ilgili becerileri geliştirebilmek ve insan kaynaklarının işletmelerdeki diğer stratejik konular ile olan ilişkisini anlayabilmek için İnsan Kaynakları Yönetimi anlayışını geliştirmek giderek önem kazanmaktadır. İnsan kaynakları uygulamalarının işletmelerin kurumsal stratejilerini geliştirebilmesindeki stratejik varlık olarak önemi giderek artmaktadır. İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programımız, insan kaynaklarının planlama, seçme ve yerleştirme, eğitim ve geliştirme, performans yönetimi ve ücretlendime gibi alanlarında yeterli becerileri geliştirebilmeyi hedefleyen adaylar için yapılandırılmıştır. Programımız insan kaynaklarının farklı fonksiyonlarında kapsamlı bir eğitimin yanında alandaki güncel kavram ve gelişmelere de odaklanmaktadır. Sizleri bu kapsamlı IK yolculuğunda aramızda görmekten mutluluk duyarız.  

Doç. Dr. Başak Uçanok Tan