Programın Yapısı

Programın süresi 3 dönemdir. Programı tamamlayabilmek için öğrenciler 10 ders alma ve başarıyla tamamlamak zorundadır. Bu on dersin 5’i zorunlu ders 5’i seçmeli derstir. Dersler çoğunlukla hafta içi akşam saatlerinde gerçekleştirilmektedir. Bazı seçmeli derslerimiz programın esnekliği açısından hafta sonu da verilmektedir.  Temel dersler Örgütsel Davranış, Strateji, Seçme ve Yerleştirme, Yetenek Yönetimi ve Hukuk alanlarını kapsamaktadır. Seçmeli dersler ise, liderlik, iletişim, koçluk ve mentorluk, eğitim ve geliştirme, kurumsal sosyal sorumluluk, endüstri ilişkileri, örgütsel değişim gibi alanları kapsamaktadır. Sektörden konuşmacı ve eğitmenlerin katılımıyla kariyer planlama, yetenek yönetimi ve benzeri güncel İK konularının seminerler düzenlenmektedir. Bu çeşitlilik sayesinde, öğrencilerin gerek kuram gerek uygulama düzleminde donanımlı olmaları hedeflenmektedir.