Program Hakkında

Türkiye, gerek kendi sosyal ve siyasi hayatı gerek içinde bulunduğu siyasi coğrafya nedeniyle kamu hukuku bağlamında yer alan tüm disiplinler bakımından ilgi uyandıran gelişmelerle bağları olan veya bunların aktörü olabilen bir ülkedir. Küreselleşme ve bunun iç kamu hukuku düzeninin dönüşmesi veya bu olguya karşı direnmesi bağlamındaki rolü; anayasal düzenin yeniden tasarlanmasına dair çabalar ve çalışmalar; bölgesel güvenlik sorunları; bölgesel ölçekte demokratikleşme çabaları ve hukuk ve düzen kavramlarının hem bireysel haklar hem de demokratik bir rejim açısından yarattığı tartışmalar, kamu hukuku bağlamında ele alınması gereken pek çok sorunu bünyesinde barındırmaktadır. Kamu Hukuku Doktora Programı, akademik yaratıcılık ve yenilikçiliği sağlamaya yönelik bir eleştirel düşünme yaklaşımıyla kamu hukuku formasyonu sağlamayı amaçlamaktadır.

Kamu Hukuku Doktora Programı’nda, bir zorunlu seminer dersi ile yedi seçmeli olmak üzere toplam sekiz ders alınması zorunludur. Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler, akademik danışmanları ile görüşerek belirleyecekleri bir alanda yazacakları tezin jüri önünde savunmasında da başarılı olmaları kaydıyla, programı tamamlamış sayılırlar. Öğrenci ve danışmanının gerekli görmesi halinde, Üniversite bünyesinde açılan diğer doktora programlarından ders alınması mümkündür.

Kamu Hukuku Doktora dersleri santralistanbul Kampüsü’nde yapılacaktır.

Üniversitemiz hakkında daha detaylı bilgi için formu doldurabilir veya Lisansüstü Tanıtım Ofisi ile (graduate@bilgi.edu.tr / 0212 311 7667) iletişime geçebilirsiniz.