Öğrenci Profili

Akademik hayat, özü itibariyle, belli bir hakikati düşünmeyi, araştırmayı, sorgulamayı, öğrenmeyi ve anlamaya çalışmayı hedefleyen bir karaktere sahiptir. Bu fikren gelişme süreci, Hukuk lisans eğitimini tamamlamış ve özellikle, Hukuk alanında Yüksek Lisans eğitimi de almış adaylar bakımından önemi olacak bir kariyer gelişimini ifade eder. Herhangi bir üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmakta olan öğretim elemanları ise, zaten bu akademik süreci tamamlamak zorunda oldukları için Bilgi Hukuk doktora programına da başvurabilirler. Ancak, bir doktora programına başvurmak için mutlaka akademik bir konumda çalışıyor olmak şart değildir. Hukukçu profesyonel adaylar, kendi kariyer planları çerçevesinde, mesleki gelişimlerine Kamu Hukuku doktorası sayesinde de bir katkıda bulunabilirler.