Lisansüstü Programlar Enstitüsü / Örgütsel Psikoloji (Tezli)

Program Hakkında

Örgüt Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı, öğrencilerine Örgüt Psikolojisi ve Endüstri Psikolojisi alt alanlarında uzmanlaşma seçeneği sunmaktadır. Yüksek lisans derecesi almak için öğrencilerin academic ders yüklerini (28 kredi) ve master tezini tamamlaması gerekmektedir. Akademik dersler örgüt ve endüstri psikologlarının sahip olması gereken önemli yetkinlik alanlarına göre yapılandırılmıştır. Her iki alt alan için de ortak yetkinlik alanlarından birisi Danışmanlık Becerileridir. Diğerleri ise; sayısal/nicel araştırma yönetmeleri ve SPSS programını kullanma becerisi de edindiren istatistik ile MAXQDA nitel veri analiz programının kullanım becerisini de içeren nitel araştırma yöntemleridir. Endüstri Psikolojisi alt alanın özel yetkinlikleri, insan kaynakları yönetiminin fonksiyonlarını içermektedir. Örgütsel Psikolojinin özel yetkinlik alanı ise iş yaşamındaki insan davranışlarının bilişsel ve duygusal arka planına dair konulardır. Her iki alt alandaki öğrenciler, yüsek lisans derecesi almak için üçüncü ders döneminden itibaren ilgilendikleri bir alanda akademik bir araştırma yürüterek, bir tez hazırlamak zoundadır.

Lisansüstü Programlar Enstitüsü / Örgütsel Psikoloji (Tezsiz)

Program Hakkında

Örgüt Psikolojisi Projeli Yüksek Lisans Programı, öğrencilerine Örgüt Psikolojisi ve Endüstri Psikolojisi alt alanlarında uzmanlaşma seçeneği sunmaktadır. Akademik dersler örgüt ve endüstri psikologlarının sahip olması gereken önemli yetkinlik alanlarına göre yapılandırılmıştır. Her iki alt alan için de ortak yetkinlik alanlarından birisi Danışmanlık Becerileridir. Diğerleri ise; sayısal/nicel araştırma yönetmeleri ve SPSS programını kullanma becerisi de edindiren istatistik ile MAXQDA nitel veri analiz programının kullanım becerisini de içeren nitel araştırma yöntemleridir. Endüstri Psikolojisi alt alanın özel yetkinlikleri, insan kaynakları yönetiminin fonksiyonlarını içermektedir. Örgütsel Psikolojinin özel yetkinlik alanı ise iş yaşamındaki insan davranışlarının bilişsel ve duygusal arka planına dair konulardır. Her iki alt alandaki öğrenciler, üçüncü ders döneminden itibaren bir kamu, özel ya da sivil toplum örgütünde bir danışmanlık projesi yürütmek zorundadır. Bu projeler bölüm öğretim üyelerinin süpervizyonu ile gerçekleştirilmektedir.

Üniversitemiz hakkında daha detaylı bilgi için formu doldurabilir veya Lisansüstü Tanıtım Ofisi ile (graduate@bilgi.edu.tr / 0212 311 7667) iletişime geçebilirsiniz.