Başvuru Koşulları

4 yıllık lisans diploması sahibi üniversite  mezunlarının başvurularına açıktır. Ancak Psikoloji bölümünden mezun öğrencilere öncelik verilecektir. 

Lisans mezuniyet genel not ortalamasının 2.0 ve üstü olan öğrencilerin başvurusu kabul edilir.

Tezli programa başvuru için gerekli belgeler:

  • Örgütsel Psikoloji [Tezli] Online Başvuru Formu

    Lütfen mezun olduğunuz lisans programı ve not ortalamanızla, gerekli dil (TOEFL/YDS) ve ALES/GMAT/GRE  sonuçlarınızı online başvuru formunda belirtiniz.

  • ALES veya GRE veya GMAT belgesi ve fotokopisi 

ALES (SÖZ- EA-SAY) ≥ 55 veya

GRE (sayısal) > 610 veya 

GMAT (sayısal) > 450 

  • Lisans Diploması ve fotokopisi
  • Lisans Not Dökümü (Transkript)
  • Özgeçmiş (CV)
  • İngilizce yeterlik belgesi 

TOEFL IBT (internet bazlı) > 72 veya

Bilgi Lisansüstü Online İngilizce Sınavı (BİLET 3) ≥ 70 veya

YDS > 60

*İngilizce dil yeterlilik belgesi olmayan adaylar, üniversitenin İngilizce sınavına katılabilirler. Sınava katılmak için bilet3@bilgi.edu.tr adresine e-posta göndererek randevu alabilirsiniz.

Programa Bahar ve Güz dönemlerinde öğrenci alımı yapılmaktadır. Her akademik yılın güz yarıyılı için Mayıs-Ağustos ayları arasında, bahar yarıyılı için Ocak-Şubat aylarında alım yapılmaktadır. Adaylardan başvuru belgelerini Program Direktörlüğü'ne göndermeleri istenecek, bu adaylardan uygun görülenler yazılı bilim sınavına davet edilecektir. Yazılı sınavı geçenler programın öğretim üyeleri tarafından mülakata alınacak; mülakat aşamasını da başarıyla tamamlayanlar programa devam etmeye hak kazanacaktır.