Başvuru Koşulları

4 yıllık lisans diploması sahibi üniversite  mezunlarının başvurularına açıktır. 

Lisans mezuniyet genel not ortalamasının 2.0 ve üstü olan öğrencilerin başvurusu kabul edilir.

Projeli  programa başvuru için gerekli belgeler:

  • Örgütsel Psikoloji (Projeli) Online Başvuru Formu

    Lütfen mezun olduğunuz lisans programı ve not ortalamanızla, gerekli dil (TOEFL/YDS) ve ALES/GMAT/GRE (varsa) sonuçlarınızı online başvuru formunda belirtiniz.

  • Lisans Diploması ve fotokopisi
  • Lisans Not Dökümü (Transkript)
  • Özgeçmiş (CV)
  • İngilizce yeterlik belgesi

TOEFL IBT (internet bazlı) > 72 veya

Bilgi Lisansüstü Online İngilizce Sınavı (BİLET 3)* ≥ 70 veya

YDS > 60

Uluslararası aday öğrenciler için B2 seviyede Türkçe Yeterlilik Belgesi


Programa Bahar ve Güz dönemlerinde öğrenci alımı yapılmaktadır. Her akademik yılın güz yarıyılı için Mayıs-Ağustos ayları arasında, bahar yarıyılı için Ocak-Şubat aylarında alım yapılmaktadır. Adaylardan başvuru belgelerini Program Direktörlüğü'ne göndermeleri istenecek, bu adaylardan uygun görülenler yazılı bilim sınavına davet edilecektir. Yazılı sınavı geçenler programın öğretim üyeleri tarafından mülakata alınacak; mülakat aşamasını da başarıyla tamamlayanlar programa devam etmeye hak kazanacaktır.

 

*İngilizce dil yeterlilik belgesi olmayan adaylar, üniversitenin İngilizce sınavına katılabilirler. Sınava katılmak için bilet3@bilgi.edu.tr adresine e-posta göndererek randevu alabilirsiniz.