haberler, duyurular


Dünyada giderek artan bir hızda yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler ülkemizde de sosyal ve ekonomik ilişkileri önemli ölçüde etkilemekte, pek çok yeni sorunla karşı karşıya kalınmasına yol açmaktadır. Hiç şüphesiz bu gelişmeler hukukumuza çok farklı biçimlerde yansımakta, 2000’li yıllarında başından bu yana hızlı bir yasal değişim sürecinden geçilmektedir. Nitekim 2001 yılındaki yeni Medeni Kanun ardından İş Kanunu, Miletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun ve son dönemde Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu değişmiştir. Bu temel kodlardaki değişiklik pek çok sorunun farklı bir gözle yeniden incelenmesini gerekli kılmıştır. Öte yandan, yeni gelişen Rekabet Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Bilişim Hukuku gibi alanlar hızla hukuk uygulamasında önemli bir yer işgal etmeye başlamıştır. Hukukun bugün için her zamankinden daha dinamik olduğunu söylemek mümkündür. Bu ortamda olan ve olması gereken hukuk açısından yapılacak bilimsel çalışmalar büyük bir değer taşımaktadır. Bilgi Üniversitesi Özel Hukuk Doktora Programı teori ve uygulamada karşılaşılan hukuki sorunların derinlemesine ve analitik bir bakış açısıyla incelenerek, akademik yenilik içeren çözümler ortaya konulduğu bir doktora programıdır.

Özel Hukuk Doktora Programında biri zorunlu ve altısı seçmeli olmak üzere toplam yedi ders alınması zorunludur. Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler, akademik danışmanları ile görüşerek belirleyecekleri bir alanda yazacakları tezin jüri önünde savunmasında da başarılı olmaları kaydıyla, programı tamamlamış sayılırlar. Öğrenci ve danışmanının gerekli görmesi halinde, Üniversite bünyesinde açılan diğer doktora programlarından da ders alınması mümkündür.

Üniversitemiz hakkında daha detaylı bilgi için formu doldurabilir veya Lisansüstü Tanıtım Ofisi ile (graduate@bilgi.edu.tr / 0212 311 7667) iletişime geçebilirsiniz.