Başvuru Koşulları

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları için:

 • Online başvuru formunun eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Başvuru formu için tıklayın.
 • Lisans ve Yüksek Lisans Diploması
 • Resmi Transktript
 • Yüksek Lisans Tezi
 • ALES | GRE | GMAT: SÖZ-EA ≥ 55
 • Yabancı Dil Bilgisi | Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı: YDS / e-YDS / ÜDS / KPDS / YÖKDİL / e-YÖKDİL ≥ 70
 • Genel Not Ortalaması: Yüksek Lisans Programı GNO ≥ 2.80 ve üzeri
 • Referans Mektubu: 2 adet referans mektubu istenmektedir.
 • Sınav ve Mülakat: Sınav ve mülakat bilgisi için tıklayın.
 • Amaç / Niyet Mektubu: Başvuru sırasında amaç/niyet mektubu istenmektedir.
 • Program Özel Koşulları: Lisans mezunları kabul edilmemektedir. Yalnızca lisans mezunu olan adaylar programa kabul edilmemektedir.

 

Uluslararası Öğrenciler için:

 • Online başvuru formunun eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Başvuru formu için tıklayın.
 • Lisans ve Yüksek Lisans Diploması
 • Resmi Transktript
 • Yüksek Lisans Tezi
 • ALES | GRE | GMAT: SÖZ-EA ≥ 55 veya GMAT/GRE eşdeğeri istenmektedir.
 • Yabancı Dil Bilgisi | Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı: YDS / e-YDS / ÜDS / KPDS / YÖKDİL / e-YÖKDİL ≥ 70
 • Türkçe Yeterlilik Belgesi: Türkçe yeterlilik belgesi istenmemektedir.
 • Genel Not Ortalaması: Yüksek Lisans Programı GNO ≥ 2.80 ve üzeri
 • Referans Mektubu: 2 adet referans mektubu istenmektedir.
 • Sınav ve Mülakat: Sınav ve mülakat bilgisi için tıklayın.
 • Amaç / Niyet Mektubu: Başvuru sırasında amaç/niyet mektubu istenmektedir.
 • Program Özel Koşulları: Lisans mezunları kabul edilmemektedir. Yalnızca lisans mezunu olan adaylar programa kabul edilmemektedir.

 

Amaç / Niyet mektubu, aday tarafından kaleme alınan ve doktora programına başvuru nedenini açıklayan yaklaşık 1.500 kelimelik bir yazıdır.

Referans mektuplarının başvuru tarihi bitiminden önce Hasret Dikici Bilgin'e (hasret.dikici@bilgi.edu.tr ) e-posta ile iletilmesi gerekmektedir.

Başvuru koşullarını yerine getiren adaylar yazılı sınava girecek ve bu sınavda başarı gösteren adaylar Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden oluşan bir komite tarafından mülâkata davet edileceklerdir.

Yazılı sınav ve mülakat İngilizce yapılmaktadır. Yazılı sınav adayların hem teorik hem de güncel siyaset bilgilerini ölçmeyi hedefler.