Başvuru Koşulları

İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 • Online Başvuru formu
 • Yüksek lisans diploması (Lisans mezunu kabul edilmemektedir.)
 • Transkript - Yüksek Lisans Not Ortalaması 2.80/4.00
 • Yüksek lisans tezinin bir kopyası
 • Resmi transkript Yüksek lisans düzeyinde alınmış bütün dersleri ve notları gösteren belge
 • ALES SÖZ-EA:55 (yüksek lisans mezunu) - SÖZ-EA:80 (lisans mezunu)
 • İngilizce Dil Yeterliği Adayların İngilizce yeterliğinin en az:
  • YDS / ÜDS / KPDS / YÖKDİL ≥ 70
 • İki referans mektubu ve amaç mektubu istenmektedir.
  • Amaç mektubu, aday tarafından kaleme alınan ve doktora programına başvuru nedenini açıklayan yaklaşık 1.500 kelimelik bir yazıdır.
  • Referans mektuplarının başvuru tarihi bitiminden önce Hasret Dikici Bilgin'e (hasret.dikici@bilgi.edu.tr) e-posta ile iletilmesi gerekmektedir.
 • Başvuru koşullarını karşılayan adaylar yazılı sınava davet edilmektedir.

Ek Başvuru Bilgileri
Yazılı sınav ve mülakat İngilizce yapılmaktadır. Yazılı sınav adayların hem teorik hem de güncel siyaset bilgilerini ölçmeyi hedefler.