haberler, duyurular

etkinlikler

Siyaset Bilimi Doktora Programı, öğrencilerini akademik kariyerin yanı sıra kamu sektöründeki çeşitli pozisyonlara ve araştırma odaklı sivil toplum örgütlerinde görev almaya hazırlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Başlıca siyasi düşünce, karşılaştırmalı siyaset, Türkiye siyaseti, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi metodolojisi alt alanlarına odaklanan program, farklı akademik disiplinlerden gelen öğrencileri ve disiplinler arası çalışmalara açıktır. Öğretim kadrosunun genişliği, çeşitliliği ve ulaşılabilirliği sayesinde, siyaset biliminin farklı ilgi alanlarında kaliteli bir akademik çalışma ortamı sunmaktadır. Program, yeterlik sınavları öncesinde bu beş alt alana ilişkin zorunlu dersler, akademik kadroyla bire bir çalışma içeren seminer dersleri ve seçmeli dersler sunmaktadır. Yeterlilik sınavının başarıyla tamamlanmasını takiben tez yazma süreci başlamaktadır. Değişik aşamalardaki doktora öğrencilerinin kendi aralarında yaptıkları seminer ve sunum faaliyetleriyle akademik deneyimlerinin zenginleştirilmesine katkı yapılmaktadır. Doktora eğitimi boyunca öğrencilerin kendi araştırma alanlarıyla ilgili en az iki ulusal veya uluslararası bildiri sunmaları; ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide bir makale ve/veya programın onayladığı bir yayınevi tarafından basılan bir kitapta bir bölüm yayınlamaları beklenmektedir. Toplamda beş ila altı yıl arasında süren program, başarılı öğrencilere değişik oranlarda burs imkânları da sunmaktadır.

Üniversitemiz hakkında daha detaylı bilgi için formu doldurabilir veya Lisansüstü Tanıtım Ofisi ile (graduate@bilgi.edu.tr / 0212 311 7667) iletişime geçebilirsiniz.