Program Yapısı

Endüstriyel Tasarım Lisans Programı, endüstri ürünleri tasarımı alanında uluslararası standartlarda yenilikçi bir eğitim sunmayı amaçlamaktadır.

Endüstrinin gelişmesine paralel olarak, endüstri için ürün tasarımının önemi giderek artmakta ve buna bağlı olarak tüm dünyada yetkin bilgi ve beceriye sahip çok sayıda endüstri ürünleri tasarımcısına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu programla, Türkiye’de de sürekli artan bu ihtiyaç karşılanırken, ürün tasarımı konusunda temel formasyon kazanmış Endüstriyel Tasarımcılarının yetiştirilmesine katkıda bulunulmaktadır.

Programın eğitim modelinde, atölye çalışmaları ağırlıklı bir rol oynar ve bu sayede etkileşimli bir eğitim modeli uygulanır.

Endüstriyel Tasarım Programı’nda tasarımdaki gelişmeleri takip eden bir eğitim anlayışı benimsenir ve bu çerçevede, 2000’li yıllarla birlikte önem kazanan dijital tasarım atölyelerine de ağırlık verilir.