Hakkında

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fulya Akipek

BİLGİ Mimarlık Bölümü olarak, öğrencilerimizle tanıştığımız birinci sınıftan, dördüncü ve son sınıf derslerine kadar, eleştirel ve estetik unsurlar çerçevesinde mimari tasarım becerisine sahip ve modern düşünce sahibi mimarlar yetiştirebilmeyi hedeflerken; lisans programımızın en önemli amaçları öğrencilerimize hem eğitim hayatları boyunca, hem de mezun olduklarında güncel ve entelektüel bir duruş sergileyebilecekleri; mimarlık, toplum ve çevreye dair etik bir vizyonu olan; sosyal sorumluluk sahibi; mimarlık ve mimarlığın ilgili olduğu farklı disiplinlere dair teorik, tarihi ve eleştirel bilginin önemini kavramış olan ve meslek hayatları boyunca da bu bilgiyi akademik yollardan edinebilme becerisine sahip olabilecekleri, mimari tasarım ve uygulama pratiklerine yön verecek şekilde bilimsel araştırma yapabilecekleri; karşılaştıkları tüm mekânsal problemleri farklı bağlamlarında değerlendirebilecekleri; yaratıcı yönü kuvvetli, sormayı ve sorgulamayı her zaman ön planda tutan; farklı ölçeklerde mekâna dair çok katmanlı bağlamları, yapıları ve tektonik kurguları okuma becerisi sunan ve aynı hassasiyetlerle tasarım yapabilmeyi öngören bir eğitim sunabilmektir.

Hem dünyamızda, hem de ülkemizde tanık olduğumuz ve yaşadığımız çevresel etkilerin - deprem, sel, yangın, iklim krizi gibi afetlerin - artan görünürlüğünü yadsımanın mümkün olmadığı günümüzde, mimarlık eğitimimiz de şüphesiz ki bu gerçekliklerle değişmek ve dönüşmek zorunda kalmıştır. BİLGİ Mimarlık olarak, Antroposen dönemin dinamikleri ve gereklilikleri çerçevesinde ve bu kavramın çok katmanlı ve kapsayıcı kesit kurgusu farkındalığında bütünleşik bir eğitim modeli uyguluyoruz. Ölçek kavramını yeniden sorgulamamıza vesile olan bu kavramla birlikte, toplumsal, sosyal, ekonomik, tarihi değerleri, kabulleri ve normları da yeniden gözden geçirerek mimari tasarıma olan etkilerini incelemek; öğrencilerimizle birlikte hem teorik derslerde, hem de tasarım stüdyolarında bu güncel konuları tartışarak yaratabilmek eğitim modelimizin en önemli unsurlarından biridir.

Bir yandan öğrencilerimizle her mimari tasarımın uzak veya yakın mimarlık tarihinin ve mimari geleneklerin bir uzantısı, bir parçası olması gerekliliğini veya buna karşıt olarak mimari gelenekleri bilinçli bir şekilde eleştirerek, yeni okuma ve önerilerle oluşabilecek tasarım olanaklarını tartışırken; bir yandan da şüphesiz ki Antroposen kavramı ile mimari geleneği de yeniden farklı bir şekilde okuyabilme ve kurgulayabilmenin gerekliliğini; çevresel faktörleri, depremi, değişen iklimsel dinamiklerin mekân üretimi üzerindeki etkisini sorgulayabilmeyi; toplumsal hareketleri, göçleri; yeni ekonomik modelleri; salgınlarla birlikte değişen günlük hayat pratiklerimizi mimari tasarımın bir parçası olarak düşünmeyi amaçlıyoruz.

Antroposen kavramı bağlamında, mimari tasarım eğitimini besleyecek olan farklı teorik derslerimiz, peyzaj mimarisi dersimiz, yerel mimarlık ve yerel peyzaj geleneklerini irdelediğimiz; İstanbul metropol alanında ekolojik koridorları incelediğimiz ve bu koridorlar boyunca tasarım kriterlerini sorgulamayı hedeflediğimiz tasarım stüdyolarımız; deprem ve doğal afetleri konu alan projelerimiz; yeni ekolojik yapı malzemeleri üretmeyi irdeleyen veya yeni yapı malzemeleri üreterek araştıran özelleşmiş derslerimizle, mimarlık disiplini çerçevesinde çevre farkındalığını ve çevre etiğinin önemini vurgulamayı amaçlıyoruz.

Okulumuzun en önemli vurgularından biri de şüphesiz ki İstanbul kent tarihi ve kent kültürü konularında uzmanlaşmış hocalarımız önderliğinde işlenen mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarım tarihi dersleri ile İstanbul metropol alanındaki kentsel sorunlarla ilgilenen araştırma ağırlıklı tasarım projeleridir. Bugün oldukça güncel sorunlar olarak karşımıza çıkan tarihi kent dokusu dahilinde mimari tasarım ve mimari yaratıcılığın inceliklerini; kentsel ve kırsal endüstri mirasının nasıl ele alınabileceğini; tarihi İstanbul mahallerinin veya farklı ölçeklerdeki tarihi kentsel unsurların nasıl belgeleneceğini farklı stüdyo ve derslerimizde işliyoruz. Bu bağlamda, bir eğitim kurumu olarak çeşitli protokoller çerçevesinde yerel yönetimler, belediyeler, sivil inisiyatiflerle birlikte çalışıyoruz ve bu işbirliklerimizi devam ettirmeyi amaçlıyoruz.

Okulumuzun öncü olduğu bir diğer farklı eğitim alanı olan bilgisayar destekli tasarım, parametrik tasarım ve tasarı geometri konularında da birinci sınıftan itibaren başlayan vurgumuz, ilerleyen sınıflarda bu konularda uzmanlaşan seçmeli ve zorunlu seçmeli derslerle pekiştiriliyor. Fakültemiz bünyesinde yer alan, hem ilgili derslerde uzman hocalar önderliğinde, hem de öğrencilerimizin kendi inisiyatiflerinde kullanabildikleri üretim laboratuvarımızda lazer kesiciler, CNC router, üç boyutlu yazıcılar, vakum şekillendirme makinesi, 6-akslı robot kol, seramik tornası ve fırını, ahşap ve metal işleme bulunmaktadır. Bu çok gelişmiş ve sürekli yenilenen donanıma sahip laboratuvarımızdaki üretim imkânları, hem disiplinlerarası araştırmalara, hem de uluslararası okullarla işbirliklerine olanak sağlamaktadır.

BİLGİ Mimarlık Fakültesi, İstanbul kent tarihinin ilk elektrik üretim tesisi olan Silahtarağa Elektrik Santralı’nın, bugün KD4 ve KD6 olarak isimlendirilen kazan dairelerinde yer almaktadır. Bir endüstri mirası olan yapının dönüşümü mimar Nevzat Sayın tarafından tasarlanmıştır. Mimarlık lisans müfredatımızın en önemli vurgusunu oluşturan ve haftada 8-11 saat arasında değişmekte olan mimari tasarım stüdyolarının yanı sıra, teknik stüdyoların da yürütüldüğü ve öğrencilerimizin eğitim hayatlarının büyük bir kısmını geçirdikleri; eğitim hayatlarına ait anılarında her zaman hatırlayacakları çalışma alanlarımız olan açık stüdyolarımız ikonik mekânlardır. Bu stüdyolarda, öğrencilerimiz içinde bulundukları mekânın kendisinden de öğrenirken, hem farklı sınıflardaki arkadaşlarına ait projeleri, hem de Fakültemiz bünyesinde yer alan İç Mimarlık ve Endüstriyel Tasarım bölümlerinde üretilen projeleri inceleme ve bilgi paylaşımı yapabilme imkânına sahip olmaktadırlar. Mimarlık Fakültesi ve Mimarlık Bölümü’nün yanı sıra, kazan dairelerinde Kütüphane ve üretim laboratuvarı ile bilgisayar işliği ve derslikler de bulunmaktadır.

BİLGİ Mimarlık olarak, kuruluşundan bugüne ulusal ve uluslararası mimarlık camiasında söz sahibi, disiplinlerarası araştırma projeleri ile ön plana çıkan Mimarlık Bölümü hocalarımız; yine ulusal ve uluslararası öğrenci yarışmalarında ödül alan pek çok lisans öğrencilerimizle hem yerel, hem de uluslararası farkındalık ve işbirlikleri ile mimarlık eğitiminde öncü bir rol almaktan gurur duyduğumuzu belirtmek isteriz.