Program Yapısı

2010 yılında ilk öğrencilerini kabul eden Mimarlık Lisans Programı müfredat yapısı, kendinden daha önce eğitime başlamış olan Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı çerçevesinde oluşturulan ve mimari tasarımın çok boyutlu, çok aktörlü olarak öngörülen yapısı üzerinden kurgulanmıştır. İlk kurulduğu dönemde, mimarlık kültürü ve mesleğinin barındırmakta olduğu çok kapsamlı ve farklı uzmanlık alanları paralelinde gelişen tasarım ve teknik stüdyolarla oluşturulmuş olan eğitim modelimiz, bugün, Antroposen dönemin dinamikleri ve gereklilikleri çerçevesinde ve bu kavramın çok katmanlı ve kapsayıcı kesit kurgusu farkındalığında bütünleşik bir eğitim modeline evrilmiştir. Ölçek kavramını yeniden sorgulamamıza vesile olan bu kavramla birlikte, toplumsal, sosyal, ekonomik, tarihi değerleri, kabulleri ve normları da yeniden gözden geçirerek mimari tasarıma olan etkilerini incelemek; öğrencilerimizle birlikte hem teorik derslerde, hem de tasarım stüdyolarında bu güncel konuları tartışarak yaratabilmek eğitim modelimizin en önemli unsurlarından biridir.

Mimarlık müfredatının en ağırlıklı bölümünü oluşturan tasarım stüdyoları ve onlara paralel olarak her sınıfta verilen teknik stüdyolar, zorunlu tarih ve teori derslerinin yanı sıra uzmanlık vurguları olan veya disiplinlerarası farklı ve çok katmanlı yaklaşımıyla yeni vizyonlar kazandıran çok sayıda seçmeli derslerimizle oldukça yoğun bir müfredat yapısı sunuyoruz. Özellikle seçmeli derslerde sunulan geniş perspektifte, öğrencilerimiz Fakültemiz bünyesindeki diğer bölümlerden de ders alabilir ve bu bölümlerin uzmanlıkları çerçevesinde eğitimlerini zenginleştirebilirler.

Fakültemiz bünyesinde yer alan, hem ilgili derslerde uzman hocalar önderliğinde, hem de öğrencilerimizin kendi inisiyatiflerinde kullanabildikleri üretim laboratuvarımız müfredatımızda sunulan stüdyolara ve pek çok farklı derse destek vermektedir.

Lisans öğrencilerimiz, Erasmus gibi protokollerden yararlanarak, başvuruları kabul edildiği takdirde, eğitim hayatlarının bir döneminde Avrupa’da anlaşmalı okullarda derslerine devam edebilecekleri gibi, okulumuz Mimarlık Anabilim dahilindeki Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı ile Mimarlık Tarihi, Teorisi ve Eleştirisi Tezli Yüksek Lisans programlarından da ders alabilir, dilerlerse de çeşitli avantajlarla lisans programlarından sonra bu programlarda okumaya devam edebilirler.