Program Yapısı

Mimarlık Lisans Programı’nın temel amacı, mimarlık alanında uluslararası standartları gözeten bir eğitim modeli oluşturarak Türkiye’deki mimarlık eğitiminde öncü bir rol oynamaktır. Bu çerçevede öğrencilere, mimarlığın, seçecekleri herhangi bir alanında geçerli temel formasyon ile gerekli
beceriler kazandırılacaktır.

Program için belirlenen hedefler doğrultusunda,öğrenciler atölye ortamında eğitim görecek ve bu sayede eğitimin etkileşimli şekilde yürütülmesi sağlanacaktır. Müfredatta, ayrıca, CADCAM teknolojisi kullanılarak yürütülecek hesaplamalı tasarım derslerine ağırlıklı şekilde yer verilecektir.

Program kapsamında, öncü tasarımcıların liderliğinde yürütülen atölyeler, öğrencilere ilham verici rol modelleri sunmanın yanı sıra mimarlık mesleğinin çok önemli bir ayırt edici özelliği olan “ustalardan öğrenme” konusunu da üniversite ortamına taşımaktadır.

Yeniliklere açık ve güncel gelişmeleri yakından takip edecek olan Mimarlık Programı’nın en önemli avantajı, beş yıldır Türkiye’nin en tecrübeli akademisyen ve tasarımcı mimarlarının bir araya gelmesiyle ve Santral Kampüsü’nün olanaklarıyla sürdürülen Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı’nın deneyiminden yararlanacak olmasıdır.