Mimarlık

haberler, duyurular

etkinlikler

bölüm hakkında

Akademik yapılanması, müfredat yapısı ve eğitim ortamı ile farklılaşan Mimarlık bölümü kadro zenginliği ve deneyim birikimi ile fakültenin omurgasını oluşturmakta ve alternatif eğitim iddiasının öncülüğünü üstlenmektedir.

Mimarlık Bölümü, mimarlığın herşeyden önce bir "meslek” olduğunun bilinci ve sorumluluğu ile donatılmış davranış ve tutumları itibariyle estetik ve teknik konularda çevresine ve topluma liderlik edebilecek kapasiteleri olan bireyler yetiştirmeyi hedefler. Eğitim müfredatlarının içeriği, mesleğin bu misyonlarla uygulanması ve sürdürülmesi için gerekli olan birikimin, proje üretiminin temsili ortamlarındaki donanım ve becerileri ile inşai pratiğin gerçek ortamlarındaki teknik donanım ve becerilerinin bileşkesi içinde ortaya çıkabildiğinin farkındalığı ile oluşturulmuştur.