Program Hakkında

Zorunlu ve seçimlik dersleri sayesinde program, öğrencilerin, bilgisayar mühendisliğinin temel alanlarına ve birtakım alt alanlarına yönelmelerine olanak sağlar. 

Ders, laboratuvar ve projelerden oluşan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'ndeki eğitimin bir diğer amacı, öğrencilerimizin sadece teorik bilgilerini değil, aynı zamanda, sağlam bir mühendislik eğitimi gereği, iletişim ve takım çalışması becerilerini de geliştirmektir. Yaz stajları ise, öğrencilerimizin gerçek bir endüstriyel ortamda deneyim kazanmalarını, ve bu yolla pratik bilgilerini daha da güçlendirmelerini hedefler.