Mezunlar

Bilgisayar mühendisliği eğitimlerini tamamlayan mezunlarımız, iş hayatlarına özel ve kamu sektöründe başlayabilirler. Mezunlarımız, donanım ve yazılım içeren bilişim sistemlerinin tüm alanlarında çalışabilirler. Örneğin elektronik, telekomünikasyon, bilişim teknolojileri, uzay ve havacılık, imalat, otomotiv ve taşıma endüstrileri bilgisayar mühendislerine ihtiyaç duyulan endüstrilerdir. Bilgisayar mühendisleri ayrıca araştırma ve geliştirmede, farklı uzmanlık dallarında etkinlik gösteren mühendisler ile birlikte çalışabilirler ya da kariyerlerini satış ve eğitim gibi daha değişik alanlarda da sürdürmeyi seçebilirler. Dolayısıyla, bilgisayar mühendisliği mezunlarımız çok farklı alan ve sektörlerde istihdam edilebilme imkanına sahiptirler.  

Bölümümüz, mezunlarımızın sadece Türkiye’de değil, uluslararası ölçekte de, iş dünyasında ve akademik hayatta başarılı olmalarını hedeflemektedir.