Vizyon-Misyon

  • Karmaşık problem çözümünde analitik düşünebilen, yeniliklere açık, ulusal değerleri evrensel değerlerle bağdaştıran, çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, lider nitelikli, girişimci ve yönetici nitelikleri olan mezunlar yetiştirmek
  • Teknolojik gelişmelerin yakından takip edilebileceği araştırma imkânlarıyla, öğrenciler ve araştırmacılar için çekim merkezi olmak
  • Ulusal ve uluslararası seviyelerde, bilgisayar mühendisliği alanında standartların oluşturulduğu çalışmalara katılarak katkı ve destek sağlamak
  • Üniversite ve sanayi işbirliğinde yaratıcı projeler üretmek
  • Sürekli olarak gelişerek teorik bilgisiyle pratik ve hızlı çözümler üretebilen, mesleki etiği yüksek, nitelikli mezunlar yetiştirmek
  • Takım çalışmasına yatkın, kendisini sözlü ve yazılı ifade edebilen, iyi derecede yabancı dil eğitimi almış bilgisayar mühendisleri yetiştirmektir.