Hakkında

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cemal Deniz Yenigün

Endüstri Mühendisliği analitik düşünme yeteneğiyle birlikte sistem bakışı güçlü, iletişimi kuvvetli, problemlere endüstri mühendisliği disiplininin sağladığı araçların yanı sıra sürekli gelişen teknoloji ve bilişimin sunduğu imkanları da kullanarak çözümler üretebilen mühendisler yetiştirme hedefindedir.

BİLGİ’li endüstri mühendisleri çeşitli sistem tasarım, kurma, geliştirme ve denetim görevlerini yerine getirirken insan, bilgi, ekipman, ve finansal kaynakların en verimli şekilde nasıl kullanılacağını hem teoride hem de pratikte öğrenme imkanına sahip olacaklardır.