Mezunlar

Endüstri Mühendisliği mezunları, gelişen endüstri, hizmet ve kamu sektöründe verimliliği ve etkinliği artıracak sistemler tasarlayan, uygulayan ve kontrol edip geliştiren uzmanlar olarak görev yapabilirler. Mezunlar inşaat, sağlık, turizm, enerji, taşımacılık, lojistik, gemicilik, eğitim, ekonomik planlama, bankacılık, sigortacılık, telekomünikasyon, çevresel sistemler, bilişim ve iletişim sistemleri, savunma, perakendecilik, pazarlama ve satış gibi pek çok alanda çalışma fırsatına sahiptir.

Endüstri mühendisleri çeşitli sistem tasarım, kurma, geliştirme ve denetim görevlerinden sorumlu kişilerdir. Bu sorumlulukları yerine getirirken insan, bilgi, ekipman ve finansal kaynakların en verimli şekilde kullanılması üzerine yoğunlaşırlar. Bu faktörler günümüzde hemen her endüstri alanında önemli bir yer teşkil etmektedir. Dolayısıyla, endüstri mühendisliği mezunlarına çok geniş bir yelpazede iş olanakları mevcuttur. Endüstri mühendislerinin yaygın olarak üstlendiği görevler arasında üretim planlama ve yönetimi, proje yönetimi, organizasyon yönetimi, kalite kontrol, insan kaynakları yönetimi, hizmet sistemleri planlaması ve analizi ve lojistik sayılabilir.

En çok iş imkânı bulunan sektörler, yazılanlarla sınırlı olmamakla beraber, inşaat, turizm, enerji sektörü, taşımacılık, lojistik, gemicilik, ekonomik planlama, bankacılık, sigortacılık, telekomünikasyon, sağlık, çevresel sistemler, bilişim ve iletişim sistemleri, savunma, perakendecilik, pazarlama, satış ve danışmanlıktır.