Vizyon-Misyon

Vizyonumuz; verimliliği, entelektüel merakı, sorgulayıcı bakış açısını ön plana çıkaran; karmaşık mühendislik problemlerini çözmeye aday; bir eğitim ve araştırma bölümü olmak.

Misyonumuz; mesleki araç ve modelleri iyi tanıyan, büyük problemlere sistem yaklaşımıyla çözüm getirebilen, ulusal ve uluslararası çalışmalarda görev almaya hazır, disiplinlerarası takımlarda çalışmaya yatkın, liderlik özelliklerini ön plana çıkarabilen, toplumsal sorumluluğa sahip, etik değerlere saygılı endüstri mühendisleri yetiştirmek; kendini sürekli geliştiren akademik kadrosuyla uluslararası tanınırlığa sahip araştırmalar yürütmek.