Program Hakkında

Endüstri Mühendisliği Lisans Programı’nın en önemli amacı bilginin yaratılması, uyarlanması, bütünleşmesi ve yayılmasını sağlayacak, analitik düşünme yeteneği ve sistematik yaklaşıma sahip, liderlik becerilerini sürekli geliştiren entelektüel mezunlar vermektir.

Güçlü bir mesleki formasyon alacak öğrenciler, mühendislik çözümlerinin toplumsal ve evrensel bağlamda etkisini kavrayacak sorumlu bireyler olarak yetişeceklerdir.

Öğrenciler, iletişim teknolojilerine hâkim, uluslararası takımlarda çalışabilen uzmanlar olarak mezun olacaklardır.

BİLGİ Endüstri Mühendisliği analitik düşünme yeteneğiyle birlikte sistem bakışı güçlü,  iletişimi kuvvetli, problemlere endüstri mühendisliği disiplininin sağladığı araçların yanı sıra sürekli gelişen teknoloji ve bilişimin sunduğu imkânları da kullanarak çözümler üretebilen mühendisler yetiştirme hedefindedir.

Programımız, öğrencilerimizin, üretim ve hizmet sistemleri, bilişim ve karar destek sistemleri ve yöneylem araştırması alanlarında toplam kalite yönetimi, üretim planlaması ve çizelgelemesi, finansal analiz, kaynak bölüştürme, bütünleşik sistem tasarımı gibi temel endüstri mühendisliği kavram ve araçlarını kullanarak çözümler üretebilme becerileri kazanmalarına odaklıdır.

Öğrencilerimiz, çeşitli sistem tasarım, kurma, geliştirme ve denetiminde insan, bilgi, ekipman ve finansal kaynakların en verimli şekilde nasıl kullanılacağını hem teoride hem de pratikte öğrenme imkânına sahip olacaklardır.

Endüstri Mühendisliği insan, makine, malzeme, bilgi, enerji, zaman ve sermaye gibi kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanılması, geliştirilmesi ve yönetimi ile ilgili bir disiplindir. Endüstri mühendisleri bu kaynakları kullanarak bütünleşik sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi, kurulumu ve devamlılığının yönetimi ile ilgilenen uzmanlardır. Endüstri mühendisliğini diğer mühendislik dallarından ayıran farklı yapı ve düşünce sistemi, endüstri mühendisliğinin parçayı değil bütünü göz önüne alarak çalışması ve her türlü uygulamasında insan faktörünü özellikle dikkate almasında yatmaktadır. Bu yapı ve düşünce sistemiyle endüstri mühendisliği temel doğa bilimleriyle ve sosyal bilimlerle iç içedir ve pek çok sektörde gereksinim duyulan dikkat çekici bir alan niteliğindedir.

BİLGİ Endüstri Mühendisliği Lisans Programı günümüz endüstrilerinin gereksinmeleri göz önüne alınarak ve bilim ve teknolojideki küresel gelişmeler takip edilerek geliştirilmiştir. Programımızla öğrencilerimize teori ve pratik arasındaki dengeyi sağlayarak kavramsal bilgileri uygulamaya dönüştürebilme yetisi vermek hedeflenmiştir. Kuruluşundan bugüne sosyal bilimler alanında öncülük eden İstanbul Bilgi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Lisans Programı’na önemli bir artı değer sağlayacak ve mühendislik eğitiminde büyük bir fark yaratacaktır.