Danışma Kurulu

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Danışma Kurulu üyeleri aşağıdadır:   

 • Dr. Öğr. Üyesi Yuk Yin Ng (İstanbul Bilgi Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Bölüm Başkanı)
 • Prof. Dr. Atilla Eriş (Emekli Öğretim Üyesi)
 • Prof. Dr. Hasan Otu (University of Nebraska-Lincoln Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi)
 • Prof. Dr. Uğur Özbek (Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Bölümü Öğretim Üyesi)
 • Dr. Ali Nawshad (University of Nebraska-Lincoln, Tıp Fakültesi Genetik Bölümü Öğretim Üyesi)
 • Dr. Çağrı Efe (MERCK, Kıdemli Teknik Uygulamalar Danışmanı)
 • Dr. Hasan Ersin Zeytin (NOBEL Biyoteknolojik Proje ve Yeni Ürün Geliştirme Direktörü)
 • Dr. Mustafa Türker, Pak Gıda, Ar-Ge ve Çevre Müdürü
 • Saadet Selin Top (TMMO, KMO İstanbul Şube Başkanı)
 • Nihal Karakuş Sözbir (Deha Biyodizel Genel Müdür)
 • Tuğçe Ertüzün (İstanbul Bilgi Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Mezunu)
 • Işık Kantarcıoğlu (İstanbul Bilgi Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Mezunu)
 • Ebru Kaya (İstanbul Bilgi Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Mezunu)