Program Hakkında

BİLGİ Genetik ve Biyomühendislik lisans eğitiminin amacı, öğrencilerimizi biyomühendislikteki problemleri tanımak, analiz etmek ve çözmek için matematik, fen ve mühendisliğe ait temel teknik bilgi ve beceriye sahip olacak şekilde yetiştirmektir. Bunun yanı sıra endüstri, akademi ya da yönetimde yeni bilgi fikir ya da ürün geliştirebilme yeteneği elde ederek yerel ve uluslararası takım çalışması olan ortamlarda başarılı olmalarını sağlamaktır. Fikirlerini iletme, danışmanlık yapma ve diğerlerinden öğrenme konularında etkili yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmalarını sağlamak, bu bağlamda mesleklerine ve topluma hizmetleri sonucu yaşam boyu öğrenmeye olan bağlılıkları, sosyal ve etik sorumlulukları ve profesyonellikleriyle tanınacak bireyler yetiştirmek bölümümüzün diğer amaçlarındandır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, mesleki formasyonu sağlam, geniş ufuklu, yerel ve küresel sorunlar hakkında bilinçli, etik değerlere saygılı ve sosyal sorumluluk konularına duyarlı biyomühendisler yetiştirecektir.