Eğitim Laboratuvarları

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü bünyesinde Biyoloji, Genetik, Kimya, Biyoteknoloji I/Hücre Kültürü ve Biyoteknoloji II/Protein Mühendisliği olmak üzere 5 ana laboratuvar bulundurmaktadır. Ders müfredatına paralel olarak dizayn edilen deneylerle öğrencilerimize teorik derslerde edindikleri temel bilgileri laboratuvar ortamında uygulama olanağı sağlanmaktadır. İlk defa ıslak laboratuvar tecrübesi yaşayan öğrenciler için laboratuvar derslerine başlamadan önce laboratuvar güvenliği eğitimi verilmektedir. Tüm bölüm laboratuvarlarımızda gerekli olan bütün güvenlik önlemleri alınmış olup, gerekli bilgisayar, yardımcı ses donanımı ve projeksiyon desteği sağlanmaktadır.

Genetik Laboratuvarı

Genetik ve Biyomühendislik programındaki Genetik Mühendisliği I ve Genetik Mühendisliği II derslerinin uygulamaları bölümün Genetik laboratuvarında yapılmaktadır. Laboratuvarımız 24 öğrenci kapasitelidir.

Biyoteknoloji I/Hücre Kültürü Laboratuvarı

Bölüm Laboratuvarlarımız içerisinde yer alan Biyoteknoloji I laboratuvarı hücre kültürü için gerekli tüm ekipmanları içermektedir. Öğrencilerimiz son yılda sorumlu oldukları bitirme tasarım projelerinin deneysel aşamalarını yapmak  için bu laboratuvardan yararlanabilmektedirler.

Biyoteknoloji II/Protein Mühendisliği Laboratuvarı

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü bünyesindeki Protein Mühendisliği laboratuvarımızdan öğrencilerimiz son yılda sorumlu oldukları bitirme tasarım projelerinin deneysel aşamalarını yapmak  için  yararlanabilmektedirler.

Biyoloji Laboratuvarı

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Biyoloji Laboratuvarı ÇSM (Çağdaş Sanatlar Müzesi) Binasında yer almaktadır. Laboratuvarımızda Genel Biyoloji, Mikrobiyoloji, Hücre Biyolojisi ve Moleküler Biyoloji derslerinin uygulamaları yapılmaktadır. Laboratuvarımız 24 öğrenci kapasiteli olup uygulaması yapılan dersler için gerekli olan tüm ekipmanları içermektedir.

Kimya Laboratuvarı

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Laboratuvarları arasında yer alan Kimya laboratuvarı hem tüm fakülte öğrencilerinin temel mühendislik ihtiyaçlarına cevap vermekte hem de bölüm öğrencilerimizin biyokimya ve organik kimya gibi kimya temelli dersleri için etkin bir şekilde kullanılmaktadır.