Vizyon-Misyon

Vizyon

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, genetik ve biyomühendisliğin tüm alanlarını kapsayacak şekilde bilginin üretilmesi, bütünleşmesi, uyarlanması ve yayılmasında yenilikçi ve girişimci yaklaşımlarla eğitim-öğretim ve araştırma yürütmeyi hedeflemektedir.

Misyon

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, yaratıcı ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme yeteneğine ve etik değerlere sahip, insan sağlığı ve çevreye duyarlı, yenilikçi araştırmacılar ve mühendisler yetiştirmeyi ve yürüttüğü araştırmalarla bilime katkıda bulunmayı görev edinmiştir.