Beslenme ve Diyetetik Bölümü

haberler, duyurular

bölüm hakkında

BİLGİ Beslenme ve Diyetetik Lisans Bölümü, birey ve toplum sağlığını doğrudan etkileyen beslenme konusunda toplum için gerekli sistemleri kuracak, geliştirecek ve sürdürecek profesyoneller yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bölüm, beslenme kavram ve kuramlarına hâkim; bilgisini sağlık, eğitim ve iş alanlarında uygulamaya geçirebilecek nitelikte; sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile hastalıkların tedavisi için toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin yerleştirilmesini sağlayacak mezunlar vermeyi amaçlamaktadır.