Sosyoloji Bölümü

haberler, duyurular

etkinlikler

bölüm hakkında

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yağmur Nuhrat

Sosyoloji Bölümü’nde bir miktar eklemeyi, bir miktar çıkarmayı, bir miktar bozmayı, bir miktar inşa etmeyi amaçlıyoruz. Öğretimin öğretegeldiği kalıpları sorgulatmak, sorgulama araçlarını artırmak, artırdığımız bakış açılarını temellendirmek istiyoruz. Bu yolda kendi formüllerimizi ve patikalarımızı sistematik biçimde yeniden gözden geçirmeyi, bunun için de öğrenci, mezun ve öğretim üyeleri arasındaki iletişimi çok yönlü, açık ve süreğen kılmayı önemsiyoruz. Dört yılın sonunda, bilgiye haiz ama aynı zamanda toplumsal adaleti önceliklendiren, gündelik hayatın olağanlığına eleştirel ve analitik yaklaşabilen insanlar mezun etmek istiyoruz.

Bölüm müfredatında üç kulvarda güçlü sosyoloji dersleri var; bunlar kuram, yöntem ve kent ya da cinsiyet gibi uzmanlık konularına odaklanan alan dersleri. Ek olarak fakültedeki başka bölümlerden (siyaset bilimi, felsefe, tarih gibi) derslerle zorunlu müfredatı besliyor; antropoloji dalında giriş ve ileri seviye dersler sunuyoruz. Öğrencilerin sahayla doğrudan temas etmesi, veri ve kuramı yaratıcı biçimlerde buluşturabilmesi bizim için önemli. Bölümün SEÇBİR (Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi), Toplumsal Cinsiyet (BİLGİGender) ve Tarihsel Sosyoloji çalışma grupları gibi üniversite oluşumlarıyla doğrudan bağı, gündem, odak ve kadro ortaklıkları var.