program hakkında

Türkiye’nin küresel ekonomiyle bütünleşme düzeyi ve küresel siyasetin önemli aktörlerinden biri olmaya istikrarla devam etmesi göz önüne alındığında, çok boyutlu, geniş kapsamlı ve bir uluslararası ilişkiler eğitimi her zamankinden daha büyük önem kazanmıştır.  BİLGİ Uluslararası İlişkiler Lisans Programı’nın amacı, eleştirel, analitik ve yaratıcı düşünceyi teşvik eden bir eğitim sunarak bu önemi hem uluslararası sistemin dinamikleri çerçevesinde değerlendirebilecek, hem Türkiye özelinde içeriklendirebilecek yetkin ve nitelikli genç insanlar yetiştirmektir.