Uluslararası İlişkiler Bölümü

haberler, duyurular

etkinlikler

bölüm hakkında

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Turan

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü üç lisans programı (Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Avrupa Birliği İlişkileri) ile bölge araştırmaları odaklı bir Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programı ve Siyaset Bilimi doktora programı sunmaktadır.

Üç lisans programı özellikle ilk iki yıldaki temel eğitim içerisinde ortak dersler ağırlıklı bir müfredat sunmaktadır. Üçüncü sınıftan itibaren, zorunlu dersler temelinde farklılaşarak bir uzmanlaşma yaratmak amaçlanmıştır. Her üç program da geniş bir seçmeli ders havuzundan faydalanabilmektedir. Örneğin, üçüncü sınıf ile başlayan uzmanlaşma içerisinde Uluslararası İlişkiler öğrencileri zorunlu ders olarak Uluslararası Hukuk ve Uluslararası Örgütler alırken, Siyaset Bilimi öğrencileri Siyaset Sosyolojisi ve Sosyal Politika derslerini almaktadırlar. Her programın zorunlu dersi, diğer programlar tarafından da seçmeli ders olarak alınabilmektedir.