Mezunlar

Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları Kamu Sektörü, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Uluslararası Örgütler ve Araştırma Kurumları başta olmak farklı alanlarda iş olanaklarına sahip olabilecekleri nitelikte bir eğitim almaktadır. Sayısı 2015 itibariyle 1.000’i aşan mezunlarımız ayrıca 4+1 BİLGİ Yüksek Lisans Programı ile lisans eğitimin son yılında yüksek lisans eğitimlerini planlayabilmekte ve akademik kariyerlerine de ilk adımı bu şekilde atmaktadır.