Projeler

Ayhan Kaya

“CoHERE, H2020, Critical Heritages” Proje Ortağı, Newcastle Universitesi koordinatörlüğünde, Birleşik Krallık, (2016-2019).

“FEUTURE, H2020, 2016-2019, The Future of Turkey-EU Relations”, Proje Ortağı, Köln Üniversitesi koordinatörlüğünde, Almanya, (2016-2019). 

“SUPPORTING TURKEY IN DEVELOPMENT OF NATIONAL HARMONIZATION POLICY: Assessment of Turkey’s Approach and Practices on Harmonization (Integration) from a Comparative Perspective”, Projesi, Baş Akademik Koordinatör, International Organization for Migration, 2016.

 “Multi-stakeholder meetings and report on social cohesion between Syrian refugees and host societies (ASCAP II Project)” projesi, Baş Akademik Koordinatör, ICMPD, Directorate General of Migration Management, Ocak-Nisan 2018.

“RESPOND: Multilevel Governance of Mass Migration in Europe and Beyond,” Proje Ortağı, Horizon 2020 Project, Uppsala Üniversitesi koordinatörlüğünde (2018-2021).

“MATILDE: Migration Impact Assessment to Enhance Integration and Local Development in European Rural and Mountain Areas”, EURAC, Bolzano, İtalya, Nr. 870831, (2020-2023).

 

Büke Boşnak

Uzman araştırmacı ve eğitmen. “Identity and European Values in the External Borders: Russia and the EU Neighborhood. From the Baltic to the Mediterranean”, Avrupa Komisyonu Erasmus+ Jean Monnet Module programı, Cadiz Üniversitesi (İspanya) (Mart 2022)

Uzman araştırmacı ve eğitmen. “BILGINormsEU”. JM Chair on Norms and EU-Turkey Relations. Avrupa Komisyonu Erasmus+ Jean Monnet Module programı, Istanbul Bilgi Üniversitesi (Türkiye) (Mart 2022)

 

Emre Erdoğan

Araştırmacı.  “Krizler Çağında Çocuk Olmak: Türkiye'de Pandemi Sonrasında Çocukların İyi Olma Halini Yeniden Düşünmek. TÜBİTAK ARDEB 1001 (2023-2025).

Araştırmacı. PLEDGE: Politics of Grievance and Democratic Governance, Avrupa Komisyonu Ufuk Avrupa Programı.

Araştırmacı. CO3: COntinuous COnstruction of Resilient Social COntracts through Societal Transformations, Avrupa Komisyonu Ufuk Avrupa Programı (2023-2025).

Yürütücü: RESAID: Creating Societal Cognitive Resilience Against Information Disorders, Avrupa Komisyonu Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezleri Programı, (2023-2026). 

Yürütücü. Türkiye'de Neet Gençlerin Profillerini İyi Olma Hali Perspektifinden Belirleme ve Politika Geliştirme Çalışması, Araştırmacı, TÜBİTAK 2519 – COST Çalışma Grubu Destek Programı (2023-2025).

Proje Koordinatörü, ClimSity: İklim Değişikliğinin Güvenliğe Etkileri (Adressing Security Implications of Climate Change and NATO 2030), NATO PDD; https://www.climsity.com/ Istanbul Bilgi Üniversitesi-Marmara Üniversitesi (Kasım 2021)

Proje Koordinatörü, Türkiye’de Bilgi Düzensizliği ile Mücadele Etmek: Eğitici Temelli Program", NATO PDD, https://www.rdmedu.com/. Istanbul Bilgi Üniversitesi-Marmara Üniversitesi (Mayıs 2021)

Proje Koordinatörü, “Türkiye’de Dezenformasyon Direnci İnşa Etmek: Eğitimsel Bir Yaklaşım”, NATO; https://www.rdmedu.com/. Istanbul Bilgi Üniversitesi-Marmara Üniversitesi (Kasım 2020)

Araştırma Koordinatörü, ““İnfodemi” ile Etkin Mücadele İçin Bireylerin Yanlış Bilgi Karşısındaki Tutumlarının ve Bu Tutumların Belirleyicilerinin Araştırılması: COVID-19 Örneği”; TÜBİTAK; https://www.infodemiylemucadele.org/. Istanbul Bilgi Üniversitesi (Mayıs 2020- Aralık 2020) 

Araştırma Koordinatörü, “Understanding the Societal Change: Differences Among Cohorts in Turkey and in the World”. Istanbul Bilgi Üniversitesi (Ocak 2020-Mayıs 2022)

Ortak Yürütücü, Türkiye’de Kutuplaşmayı Azaltmaya Yönelik Stratejiler ve Araçlar Projesi, Marshall Fonu ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi İşbirliği ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı Finansal Desteği (2020-2022).

Proje Koordinatörü, “İnfodemi Eğitimi”- BST; http://infodemiegitimi.org/. Istanbul Bilgi Üniversitesi (Ocak 2020-Aralık 2021).

Araştırmacı. Diğeri ile Karşılaşmada Ötekileştirme/meyi Anlamak: Türkiye’de Gençlerle Empati ve Eşitliği Tartışmak Araştırma Projesi (Proje No: 114K573) TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (Program Kodu 1001) (Kasım 2014-Mayıs 2017)

 

 

Hasret Dikici Bilgin

Countering Oppositional Political Extremism through Attuned Dialogue: Track, Attune, Limit (OppAttune) (HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01), No. 101095170, Baş Araştırmacı (2023-2026).

De-Radicalisation in Europe and Beyond: Detect, Resolve, Re-integrate (D.Rad) (Horizon 2020), No. 959198, Baş Araştırmacı (2020-2023).

Strengthening Writing and Publishing Skills on Political Science in Turkey, (British Academy), Ülke Koordinatörü, (2023-2024).

Turkey as a Regional Security Actor in the Black Sea, the Mediterranean, and the Levant Region, Proje Ortağı, (2020-2021).

İsyan, İslam ve Emek: Tunus’ta Demokrasinin İmkânı (BAP Projesi), Yürütücü, (Kasım 2018-Nisan 2020).

South European Governments (SEG) Projesi Türkiye Koordinatörü, (Ekim 2017-Aralık 2022).

The Varieties of Democracy Project (V-Dem), Ülke Uzmanı, (Ekim 2018-…).

Policy Choices in Turkey’s ‘Second Republic Phase’ , Eş Koordinatör, (Ekim 2018-Temmuz 2019).

 

Ozan Kuyumcuoğlu

Araştırmacı. Kızıl Deniz Jeopolitiği, İsveç Araştırma Konseyi.

 

Özge Onursal Beşgül

Jean Monnet Modülü, Eş Koordinatör, Mehmet Ali Tuğtan ile. Avrupa Komisyonu Fonu. “A ‘Flipped Course’ on EU / FlipEU” Proje: 575115 (Kasım 2016 – 2019)      

Jean Monnet Chair on Norms and Turkey-EU Relations. Avrupa Komisyonu Erasmus + Program Fonu. BILGINormsEU / Proje: 101047023 (Mart 2022 – 2025)

 

Pınar Uyan Semerci

Yürütücü.  “Krizler Çağında Çocuk Olmak: Türkiye'de Pandemi Sonrasında Çocukların İyi Olma Halini Yeniden Düşünmek. TÜBİTAK ARDEB 1001 (2023-2025). 

Araştırmacı. PLEDGE: Politics of Grievance and Democratic Governance, Avrupa Komisyonu Ufuk Avrupa Programı.

Ortak Yürütücü. CO3: COntinuous COnstruction of Resilient Social COntracts through Societal Transformations, Avrupa Komisyonu Ufuk Avrupa Programı (2023-2025).

Araştırmacı. RESAID: Creating Societal Cognitive Resilience Against Information Disorders, Avrupa Komisyonu Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezleri Programı, (2023-2026).

Araştırmacı. Türkiye'de Neet Gençlerin Profillerini İyi Olma Hali Perspektifinden Belirleme ve Politika Geliştirme Çalışması, Araştırmacı, TÜBİTAK 2519 – COST Çalışma Grubu Destek Programı (2023-2025).

Danışman. Ilo Prevention Of Child Labor In Seasonal Agriculture Project In Turkey (2021).

Araştırmacı. “Overcoming Infodemic During and Beyond COVID-19: Development of an Online Tool”. The Black Sea Trust for Regional Cooperation (Aralık 2020-Eylül 2021). 

Araştırmacı. “Projesi Göçün kırsal ve dağlık bölgenin yerel kalkınması üzerindeki etkisine odaklanılması”. MATILDE-EU Horizon 2020 Project(Turkey, WP3-SOCIAL POLICY) (2020-2022).

Araştırmacı. Cost Actıon CA18213 Kırsal İhtiyaç Gençlik Ağı, Türkiye,  https://rnyobservatory.eu/web/National-Reports/NR-TURKEY-09-19.pdf (2020-…).

Araştırmacı. “İnfodemi ile Etkin Bir Mücadele İçin Bireylerin Yanlış Bilgilere Karşı Tutumlarının ve Bu Tutumların Belirleyicilerinin Araştırılması: COVID-19 Örneği” TUBITAK 1001-Scientific and Technological Research Projects Assistance Program, (Temmuz - Aralık 2020). 

Ortak Yürütücü. Türkiye’de Kutuplaşmayı Azaltmaya Yönelik Stratejiler ve Araçlar Projesi, Marshall Fonu ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi İşbirliği ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı Finansal Desteği (2020-2022).

Araştırmacı. “Toplumsal Değişimi Anlamak: Türkiye'de ve Dünyada Kohortlar Arasındaki Farklılıklar”, Istanbul Bilgi Üniversitesi (2020).

Araştırmacı. “Türkiye'de Gönüllülük”, Istanbul Bilgi Üniversitesi (2019).

Araştırmacı. Kayıplarımızı Hesaba Katmak: Türkiye’de Sosyal Girişimcilik, Mülteciler ve Kentsel Dönüşüm, Queen’s University & İstanbul Bilgi Üniversitesi, British Academy (2018-2019).

Araştırmacı. Çukurova Bölgesi Sosyal Altyapı Analizi Araştırma Projesi, Çukurova Kalkınma Ajansı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi.

Proje Koordinatörü. Diğeri ile Karşılaşmada Ötekileştirme/meyi Anlamak: Türkiye’de Gençlerle Empati ve Eşitliği Tartışmak Araştırma Projesi (Proje No: 114K573) TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (Program Kodu 1001) (Kasım 2014-Mayıs 2017). 

Adana’da Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çocuklarının Yaşam Koşullarının Çocuğun İyi Olma Hali Perspektifinden İyileştirilmesi Araştırma Projesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (Şubat 2016-Şubat 2017)

 

Tuğçe Erçetin

Araştırmacı. CO3: COntinuous COnstruction of Resilient Social COntracts through Societal Transformations, Avrupa Komisyonu Ufuk Avrupa Programı (2023-2025).

Araştırmacı. RESAID: Creating Societal Cognitive Resilience Against Information Disorders, Avrupa Komisyonu Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezleri Programı, (2023-2026). 

Araştırmacı. Türkiye'de Neet Gençlerin Profillerini İyi Olma Hali Perspektifinden Belirleme ve Politika Geliştirme Çalışması, Araştırmacı, TÜBİTAK 2519 – COST Çalışma Grubu Destek Programı (2023-2025).

Uzman. Impact of Social Media on Elections of Türkiye: Desk Research (Haziran 2023).

Doktora Sonrası Araştırmacı. Türkiye’de Kutuplaşmayı Azaltmaya Yönelik Stratejiler ve Araçlar Projesi, Marshall Fonu ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi İşbirliği ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı Finansal Desteği (2020-2022).

Proje Asistanı. Kayıplarımızı Hesaba Katmak: Türkiye’de Sosyal Girişimcilik, Mülteciler ve Kentsel Dönüşüm, Queen’s University & İstanbul Bilgi Üniversitesi, British Academy (2018-2019).

Araştırmacı. Türkiye’de Demokrasi Talebi Raporu: Toplumda Demokrasi Talebi, Denge Denetleme Mekanizmaları Algısı ve Farkındalığı Hakkında Ölçüm, Denge ve Denetleme Ağı & Konda (2020).

Proje Asistanı.  Çerçevelemeyi Anlamak: Türk Siyasetinde Popülizmin Gücü, İstanbul Bilgi Üniversitesi (2017-2018).

Proje Asistanı. Diğeri ile Karşılaşmada Ötekileştirme/meyi Anlamak: Türkiye’de Gençlerle Empati ve Eşitliği Tartışmak, TÜBİTAK 1001 (Kasım 2014-Mayıs 2017), Proje No: 114K573.

Araştırmacı. Bir Algı Araştırması: İstanbul Yolculuğunda Suriyeli “Hayalet” Çocuklar, İSTANPOL.

  

Gökçe Gezer

Araştırmacı. “Türkiye'de Sporun Avrupalılaşması ve Türkiye-AB İlişkilerinde Sporun Yeri: Müzakerelerdeki 26. Faslın Türkiye Sigorta Basketbol Erkekler ve Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligleri Üzerinden Analizi”. TUBITAK 3005 (Temmuz 2023-…)

Araştırmacı. Massive Open Online Course On Security Mooc-S Project (NATO-PDD Project) (Mart-Kasım 2020)

Araştırmacı. BUILDPEACE: Building peacebuilders through integrated formal and non-formal learning approaches. Erasmus+ (Eylül 2016 - Eylül 2019)

 

Mustafa Gökcan Kösen

Araştırmacı. Distant Neighbors: Exploring Political Narratives and Visual Culture in Turkish-German Relations (DAAD -TUBITAK Ortak Proje)

Araştırmacı. Massive Open Online Course On Security Mooc-S Project (NATO-PDD Projesi)

Araştırma Asistanı, A’NATO’LIA Güvenlik Portalı: 70. Yılında Türkiye ve NATO@70: Küresel Tehditler Projesi (NATO-PDD Proje)