Mentor ve Mentee’nin sorumlulukları nelerdir?

Mentorluk alırken, hedeflerinizi açıklığa kavuşturmanın yanında, sizin ve mentor'unuzun bu

programdaki sorumluluklarınızı bilmeniz gerekir. Bu iki yönlü bir ilişki olduğu için, her biriniz kendi eylemlerinizden sorumlusunuz, aksi halde iki taraf da fayda sağlayamaz. Herhangi bir ilişkide sorumlu olmak, aşağıda belirtildiği gibi kabul edilmiş ortak nezaket kurallarına bağlı kalmayı gerektirir:

  • Düşünceli olmak
  • Telefonlara, mesajlara, e-postalara zamanında dönmek
  • Yapılan her görüşmede bir sonraki görüşmenin zamanını ayarlamak
  • Planlanan toplantılara katılım veya iptal ile ilgili önceden haber vermek
  • Adres, e-posta veya telefon numarasının değiştiğini bildirmek
  • Düzenli olarak birbirleriyle iletişim kurmak
  • Üzerinde mutabık kalınan sorumlulukları taşımak