Sahne Sanatları Alanı

Türkiye’nin hızla gelişen kültür ve sanat platformunda çağdaş sahne sanatları dinamik ve etkin varlığını uluslararası proje, festival ve organizasyonlarda gösteriyor.  Dünyada, sahne sanatları (dans, performans, tiyatro, bale, opera, dans tiyatrosu) disiplinlerarası bir yaklaşımla “beden odaklı sanatlar” anlayışıyla üretiliyor. Bedeni çağdaş ve teknolojik boyutuyla ele alan ve yaratıcılığı öne çıkaran Sahne Sanatları Alanımız geleceğin sahne sanatçılarına bu çağın gerektirdiği eleştirel tavrı, bilinci ve fiziksel donanımı sunuyor. Türkiye’nin sahne sanatlarına yenilikçi bir açılım getirmek, özgünlüğü teşvik etmek ve yaratıcı bireyler kazandırmayı hedefliyor.

Facebook: http://www.facebook.com/bilgim...

* Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Lisans Programı özel yetenek sınavı ile öğrenci almaktadır.