Program Yapısı

Programın dört yıllık müfredatında öne çıkan derslerden bazıları, Sahne ve Prodüksiyon Okuryazarlığı, Tiyatro ve Etkinlik Prodüksiyonu, Kültür Kurumları Tarihi, Yapım Tasarım, Etkinlik Yönetimi, Yönetmenlik ve Prodüksiyon, Sahne ve Işık, Mekân ve Lojistik adlarını taşımaktadırlar.

Öğrencilere, gerek okul içinde gerçekleştirilen prodüksiyon ve organizasyon içerikli proje ve etkinlikler gerekse okul dışında yaptıkları stajlarla uygulamalı bir eğitim verilir. Yönetim ve prodüksiyona ek olarak, sahne üstünde yer alacak gösteri sanatçısı, tiyatrocu, dansçı adayları da bu programda çağdaş sahneleme yöntemlerine dair becerilerle donanır ve prodüksiyona dair bilgileriyle de kendi projelerini gerçekleştirebilirler. Uluslararası platformlarda kendi yaratım ve sunum stiline sahip; performans sanatçısı, dansçı, tiyatro ve sinema sanatçısı, yaratıcı, yönetici veya eğitmen olarak yer alabilecek sanatçılar yetiştirmek bu alanın amaçları arasındadır.

Sahne Sanatları Alanı’nda sahne üstünde görev almak isteyen öğrenciler Hareket Teknikleri, Oyunculuk, Performans İncelemeleri, Yaratıcı Süreç, Ses, Nefes ve Konuşma, Bedenler ve Teknolojiler gibi çeşitli dersler alabilirler. Öğrenciler yurt içi ve yurtdışından gelen eğitmenlerce yürütülen Beden Odaklı Sanat Atölyeleri’ne katılırlar. Öğrenciler, mesleğin pratiğine ilişkin bilgi ve beceriyi özel sektör ile kamudaki kültür sanat kurum ve kuruluşlarının yanı sıra gönüllü ve diğer kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarından gelen öğretim kadrosunun verdiği derslerde edinirler. Bu kuruluşlarla eğitim sırasında kurdukları yakın ilişkiler sayesinde Gülbaba Müzik, Performİstanbul, Kasa Galeri, Sinefilm, A Corner in the World, Kültür Limited, Sabancı Müzesi, Atölye, Akbank Sanat, Zorlu PSM, Pasion Turca, Yapı Kredi Kültür Merkezi, Marche Event, Borusan Contemporary, İKSV, İKSV Salon gibi İstanbul’un önde gelen kültür ve sanat kurumlarında ve Erasmus bağlantılı uluslararası kurumlarda staj imkânına kavuşmaktadırlar.

Program öğrencileri, eğitimleri sırasında Erasmus ve ikili değişim programlarından faydalanabilmektedirler. Ayrıntılı bilgi için: http://international.bilgi.edu.tr/tr/ 

Facebook: BİLGİ MAPPA

* Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Lisans Programı İngilizce dilinde eğitim vermektedir ve program özel yetenek sınavı ile öğrenci almaktadır.