Hakkında

Sanat ve Kültür Yönetimi Programı, değişen sanatsal, kültürel, ekonomik ve sosyal çevrede yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde yaratıcı projeler ve yeni yaklaşımlar geliştirebilecek, çağdaş kültür ve sanat kurumlarının katılımcı, paylaşımcı ve sürdürülebilir olabilmesi doğrultusunda karar alabilecek, geleceğin profesyonellerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Yirminci yüzyılın ortalarından itibaren teknolojide gerçekleşen sıçramalar ve çalışma hayatında görülen değişikliklerle ‘kültür endüstrisi’, ‘yaratıcı sınıflar’ gibi deyimler kullanılmaya başladı. Sanat ve Kültür Yönetimi, tüm bu değişimlerin kesişme noktasında bulunan ve dünya ve Türkiye ekonomisindeki ağırlığı giderek artan disiplinler arası bir alandır. Program öğrencileri, aldıkları kuramsal derslerin yanı sıra, bir kültür ve sanat metropolü olan İstanbul’un canlı pratiği içinde deneyim kazanacak, bu yepyeni alanın öncüleri olacaklar.

Facebook: https://www.facebook.com/bilgiart/