Project

Project, İstanbul Bilgi Üniversitesi  İletişim Fakültesi bünyesindeki tüm bölümlerin katılımıyla gerçekleştirilen sanat, tasarım ve iletişim festivalidir.  İletişim Fakültesindeki öğrencilerin yıl boyunca ürettikleri çalışmaların yer aldığı sergi başta olmak üzere,  performans, tiyatro, film gösterimi, konferans gibi pek çok farklı etkinliği içeren Festival’in  tüm organizasyonu Art Bölümü öğrencileri tarafından gerçekleştirilmektedir.